Thứ ba,  31/01/2023

HĐND tỉnh khóa XIV họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011

LSO-Ngày 18/3/2011, HĐND tỉnh khoá XIV đã tổ chức kỳ họp thứ mười tám - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011. Tham dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Toàn cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIVPhát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định, nhiệm kỳ 2004-2011 HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của mình là xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương như mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản cùng các biện pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ,...

LSO-Ngày 18/3/2011, HĐND tỉnh khoá XIV đã tổ chức kỳ họp thứ mười tám – kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011. Tham dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.Toàn cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định, nhiệm kỳ 2004-2011 HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của mình là xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương như mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản cùng các biện pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp bất thường, 1 kỳ họp chuyên đề, đã thông qua 207 nghị quyết, trong đó có 65 nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực của đời sống và xã hội. Các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vừa thể chế hoá được chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, vừa phản ánh ý nguyện của cử tri, có tác dụng khơi dậy các tiềm năng của tỉnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giải quyết các yêu cầu xã hội, dân sinh bức xúc, được nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ. Đồng thời chú trọng công tác giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc truy tố, xét xử.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh hoạt động trong nhiệm kỳ 2004-2011; những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2004-2011 và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các dự thảo báo cáo trên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp


Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phùng Thanh Kiểm nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với sự hoạt động của HĐND, từ đó tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc ban hành các nghị quyết và tổ chức thực hiện trên cơ sở vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát. Tăng cường phối hợp trong hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của cử tri và công dân. Đặc biệt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kết quả tốt.
Tặng Bằng khen cho các tập thể
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về các báo cáo đã trình tại kỳ họp. Như vậy, sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011 đã thành công tốt đẹp.

Thanh Huyền