Thứ hai,  06/02/2023

Khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Hôm nay, ngày 21-3-2011, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín tại Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp.Trước khi về dự kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội.Từ 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc.Phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước...

Hôm nay, ngày 21-3-2011, Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín tại Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp.

Trước khi về dự kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội.

Từ 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Theo Nhandan