Thứ năm,  09/02/2023

Ðào tạo cán bộ sát yêu cầu, nhiệm vụ

Trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh) là trung tâm đào tạo, hoàn thiện sĩ quan phân đội trình độ bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành công binh; đào tạo ngắn hạn cán bộ tham mưu trung, lữ đoàn; bồi dưỡng chuyển loại cán bộ chính trị, sĩ quan dự bị...Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo gần 40 nghìn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' của Bộ đội Công binh Anh hùng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường đã đoàn kết vượt khó vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ phân đội sát yêu cầu, nhiệm vụ.Để nâng cao chất lượng đào tạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết các cấp, nhất là về phương hướng, mục...

Trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh) là trung tâm đào tạo, hoàn thiện sĩ quan phân đội trình độ bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành công binh; đào tạo ngắn hạn cán bộ tham mưu trung, lữ đoàn; bồi dưỡng chuyển loại cán bộ chính trị, sĩ quan dự bị…

Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo gần 40 nghìn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song phát huy truyền thống &#39Mở đường thắng lợi&#39 của Bộ đội Công binh Anh hùng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường đã đoàn kết vượt khó vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ phân đội sát yêu cầu, nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng đào tạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết các cấp, nhất là về phương hướng, mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phẩm chất đạo đức tốt, yêu trường, yêu nghề, say mê sáng tạo, có trình độ, năng lực quản lý chỉ huy và phương pháp sư phạm giỏi. Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng; chọn giáo viên trẻ, học viên giỏi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài quân đội; cử cán bộ, giáo viên luân phiên đi thực tế đơn vị cơ sở để nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy và kinh nghiệm thực tế; liên kết với các Học viện: Chính trị, Kỹ thuật Quân sự, Lục quân và các trường đại học ngoài quân đội mở các lớp cao học, bồi dưỡng các chương trình sau đại học bắt buộc theo yêu cầu giảng dạy, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ sư phạm nghề… Do vậy đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường 100% trình độ đại học, hơn 40% giáo viên trình độ sau đại học; nổi bật là Khoa Xe máy có 60% giáo viên trình độ sau đại học. Đồng thời, nhà trường coi trọng đổi mới phương pháp dạy học &#39biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo' tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên về công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ 3D, mô phỏng và xây dựng bài giảng điện tử, phương pháp dạy học tích cực; tổ chức giảng mẫu ở 3 cấp: bộ môn, khoa và nhà trường; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi, thi viết giáo án điện tử… ứng dụng phương pháp đội ngũ chiến thuật trong huấn luyện thực hành. Trên cơ sở khảo sát đơn vị, thực tế yêu cầu đào tạo, nhà trường đã xây dựng và đưa vào huấn luyện ngoại khóa các nội dung: phương pháp tổ chức huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, tin học, ngoại ngữ và rèn luyện thể lực cho các đối tượng học viên.

Thực hiện phương châm &#39Nhà trường gắn với chiến trường, gắn với đơn vị cơ sở&#39, nhà trường đã đổi mới và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình đào tạo cán bộ cấp phân đội theo đúng định hướng và sự chỉ đạo của trên một cách khoa học, sát yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đó là: quản lý, chỉ huy tốt phân đội, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng trong thời bình và thực hành bảo đảm tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Nhiều nội dung mới về phương thức xây dựng và bảo đảm công trình, cơ động vượt sông bằng các loại trang bị tiên tiến hiện đại đã được đưa vào giáo trình, chương trình đào tạo. Nhà trường luôn rà soát, hoàn thiện, bổ sung nội dung, chương trình theo hướng tinh giảm nội dung lý thuyết, tăng thời gian thực hành (thời gian thực hành chiếm 60%); bảo đảm tính liên thông, liên kết các bậc học, ngành học trong nhà trường với các trường trong và ngoài quân đội; tổ chức học viên đi tham quan, nghiên cứu thực tế và thực tập cuối khóa tại đơn vị cơ sở chặt chẽ, chất lượng.

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, được sự quan tâm đầu tư của trên, nhà trường đã xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trang, thiết bị dạy học ngày càng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin. Bằng nhiều nguồn đầu tư và công sức, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên, đến nay nhà trường đã có 37 giảng đường phổ thông, 27 giảng đường chuyên dùng, chuyên ngành và một thư viện điện tử; 24 bãi tập thực hành. Số hóa hệ thống bài giảng, giáo trình tài liệu; kết nối mạng nội bộ đến từng bộ môn, khoa giáo viên, phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị đến các giảng đường, phòng học. Hệ thống thao trường, bãi tập đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện thực hành các chuyên ngành: chiến thuật, công trình, cầu đường, xe máy; hiện nay đang xây dựng bảo tàng, xe máy, trang bị kỹ thuật công binh với hàng trăm hiện vật… để học viên tham quan, nghiên cứu và học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trên cơ sở các chế độ quy định, nhà trường xây dựng hệ thống quy chế thống nhất, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, chỉ huy; xây dựng nền nếp, tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật cho học viên. Thực hiện toàn trường hành động theo điều lệnh, duy trì nghiêm kỷ luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Hằng tuần, hằng tháng, thực hiện chấm điểm thi đua các tập thể, cá nhân; gắn kết quả công tác quản lý, giảng dạy, học tập, rèn luyện vào bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, đảng viên, giáo viên và học viên. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò của các tổ chức quần chúng; chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp đẩy mạnh hoạt động thi đua xung kích, sáng tạo nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỷ luật xây dựng chính quy; tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ là các đơn vị đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học như: Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 4… Ngoài ra, từ công sức và ý thức lao động tự giác trong ngày nghỉ của cán bộ, giáo viên, học viên, đã huy động hàng chục nghìn ngày công để cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường &#39xanh, sạch, đẹp&#39, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen ngợi.

Bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực trong quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên, nhiều năm qua, nhà trường không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn từ 0,13 đến 0,19%; chất lượng đào tạo các đối tượng không ngừng được nâng cao, 100% đối tượng học viên đều tốt nghiệp ra trường, trong đó hơn 70% đạt khá, giỏi. Riêng đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học, có hơn 55% học viên tốt nghiệp ra trường đạt khá, giỏi, 95-99% được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, 100% đồng chí phấn khởi nhận nhiệm vụ. Qua khảo sát cho thấy, chất lượng học viên tốt nghiệp ra trường về đơn vị nhận công tác 100% đạt yêu cầu, hơn 70% đạt khá, giỏi.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng đơn vị, những năm qua, nhà trường được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 13-3-2008, Trường Sĩ quan Công binh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2010, được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, được Quân ủy T.Ư tặng Cờ &#39Đảng bộ năm năm liền đạt trong sạch, vững mạnh&#39… Góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội Công binh Anh hùng.

Theo Nhandan