Chủ nhật,  05/02/2023

Hòa Bình, Hải Phòng bàn giao hồ sơ những người ứng cử

Theo phân bổ của T.Ư, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII của tỉnh Hòa Bình được bầu sáu đại biểu, gồm: hai đại biểu của T.Ư và bốn đại biểu là người đang làm việc, cư trú tại địa phương. Ngày 19-3, Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII cho Ủy ban MTTQ tỉnh.Bộ hồ sơ gồm danh sách của mười người đang làm việc và cư trú tại tỉnh Hòa Bình.* Sáng 20-3, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, Ủy ban Bầu cử thành phố đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII cho Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo quy định của Luật Bầu cử. Các hồ sơ kê khai đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.Đợt bàn giao này có hồ sơ của 21 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII, với danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản... Trong đó, 19 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng...

Theo phân bổ của T.Ư, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII của tỉnh Hòa Bình được bầu sáu đại biểu, gồm: hai đại biểu của T.Ư và bốn đại biểu là người đang làm việc, cư trú tại địa phương. Ngày 19-3, Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bộ hồ sơ gồm danh sách của mười người đang làm việc và cư trú tại tỉnh Hòa Bình.

* Sáng 20-3, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, Ủy ban Bầu cử thành phố đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII cho Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo quy định của Luật Bầu cử. Các hồ sơ kê khai đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Đợt bàn giao này có hồ sơ của 21 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII, với danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản… Trong đó, 19 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, hai người tự ứng cử.

Theo Nhandan