Thứ năm,  09/02/2023

Để thực hiện tốt nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ

Ngày 24-2-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Kết luận số 02-KL/T.Ư ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 đã nêu lên một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, nhất là Nghị quyết 11/NQ-CP. Nhằm triển khai thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, từ hôm nay, 21-3-2011, Báo Nhân Dân phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mở Diễn đàn với chủ đề 'Để thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ'. Diễn đàn sẽ tập trung nêu những giải pháp cụ thể, những kinh nghiệm và kết quả bước đầu, những đề xuất, kiến nghị tốt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng tham gia có hiệu quả của các bộ, ngành, địa...

Ngày 24-2-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Kết luận số 02-KL/T.Ư ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 đã nêu lên một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, nhất là Nghị quyết 11/NQ-CP. Nhằm triển khai thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, từ hôm nay, 21-3-2011, Báo Nhân Dân phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mở Diễn đàn với chủ đề &#39Để thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ&#39. Diễn đàn sẽ tập trung nêu những giải pháp cụ thể, những kinh nghiệm và kết quả bước đầu, những đề xuất, kiến nghị tốt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Chúng tôi mong nhận được sự hưởng ứng tham gia có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và đông đảo bạn đọc… để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Nhandan