Thứ hai,  20/03/2023

Lạng Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

LSO-Ngày 24/2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đã được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong cả năm 2011. Báo Lạng Sơn xin giới thiệu trả lời phỏng vấn của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp cụ thể của tỉnh nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11của Chính phủ.Hoạt động kinh doanh vàng sẽ được tăng cường kiểm soát trong thời gian tớiPV: Thưa đồng chí Chủ tịch, xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu sau gần 1 tháng triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP?Đồng chí Vy Văn Thành: Ngày 24/2/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP với 6 nhóm giải pháp chủ yếu, cấp bách nhằm mục tiêu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì...

LSO-Ngày 24/2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đã được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong cả năm 2011. Báo Lạng Sơn xin giới thiệu trả lời phỏng vấn của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp cụ thể của tỉnh nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11của Chính phủ.
Hoạt động kinh doanh vàng sẽ được tăng cường kiểm soát trong thời gian tới
PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu sau gần 1 tháng triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP?
Đồng chí Vy Văn Thành: Ngày 24/2/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP với 6 nhóm giải pháp chủ yếu, cấp bách nhằm mục tiêu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì hai Hội nghị gồm lãnh đạo các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Thủ tướng yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay của cả nước để kiềm chế cho được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quan tâm thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với những đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.
Quán triệt sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn xác định rõ việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trong năm 2011. Đã kịp thời ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11; thành lập đoàn công tác liên ngành Ngân hàng, Tài chính, Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ, huy động mức lãi suất, cho vay bất động sản, chứng khoán và các nhu cầu phục vụ đời sống trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011; tạm dừng trang bị mới xe ô tô, tài sản có giá trị lớn, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, nâng giá và bình ổn giá cả; rà soát, cắt giảm, dãn tiến độ các dự án đầu tư công, đình hoãn 11 dự án chưa khởi công, chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 523 tỷ đồng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và sử dụng tiết kiệm năng lượng; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.
Sau gần một tháng triển khai, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đã có những tác động tích cực tới tình hình kinh tế – xã hội toàn tỉnh, được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, chủ động và đặc biệt đã nhận được sự đồng thuận, sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
PV: Vậy xin đồng chí Chủ tịch cho biết những giải pháp cụ thể của tỉnh sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP?
Đồng chí Vy Văn Thành: Trên tinh thần bám sát các nhóm giải pháp đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 11/NQ-CP, vận dụng vào tình hình thực tế tại Lạng Sơn, ngày 17/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 08/CTr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các chi nhánh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện lãi suất huy động tối đa không quá 14%/năm, kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%; tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; hướng nguồn cung tiền vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đối với nhóm giải pháp thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tăng thu, tiết kiệm chi và đầu tư mua sắm xe ô tô, tài sản có giá trị lớn của các ngành, các cấp; phấn đấu thu ngân sách tăng từ 5-10% so với chỉ tiêu giao. Thực hiện nghiêm túc danh mục các dự án đình, hoãn, giãn có nguồn vốn ngân sách nhà nước; tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, các dự án cấp bách, bảo đảm bố trí đủ vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các dự án có hiệu quả đầu tư, hiệu quả xã hội trên địa bàn.
Đối với nhóm giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và sử dụng tiết kiệm năng lượng: Ban hành và thực hiện quy định về điều tiết cân đối cung – cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, bảo đảm hợp lý; tiếp tục chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ưu tiên sản xuất các mặt hàng của địa phương phục vụ cho xuất khẩu; thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, trước hết là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu… Tiếp tục làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, nâng giá. Triển khai thực hiện tốt các quyết định điều hành về giá điện, xăng dầu của Chính phủ; thực hiện kế hoạch tiết giảm điện hợp lý để bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của sản xuất và đời sống, ưu tiên bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp, nhân dân sử dụng các biện pháp tiết kiệm điện, xăng dầu.
Đối với nhóm giải pháp thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Khẩn trương chỉ đạo triển khai hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế chính sách xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh triển khai đề án đào tạo nghề lao động nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói, giảm nghèo khu vực nông nghiệp, nông thôn.
UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để nhân dân hiểu rõ, chia sẻ những khó khăn, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu sự vào cuộc chủ động, khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng mục tiêu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011 của Đảng và Nhà nước sẽ đạt kết quả tích cực.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trúc Lam