Thứ hai,  06/02/2023

Thành phố Lạng Sơn: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

LSO-Còn 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhưng với bước chủ động, đúng tiến độ và kịp thời trên tất cả các khâu, hiện thành phố đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.Đảng ủy phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn rà soát danh sách đại biểu ứng cửLà trung tâm tập trung đông dân cư, diễn ra cả 4 cấp bầu nên thành phố đã phân công trách nhiệm cụ thể để các thành viên trong Ban bầu cử thực hiện. Cho tới thời điểm hiện nay, toàn thành phố đang tiến hành hiệp thương lần hai theo Luật bầu cử. Căn cứ số dân, thành phố được bầu 30 đại biểu. 8 đơn vị bầu cử, cơ cấu mỗi đơn vị bầu dư 2 đại biểu. Theo đó dự kiến đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 5 đại biểu, phụ nữ 11, chiếm 36,67%, ngoài Đảng 3 đại biểu chiếm 10 %, tôn giáo 1 đại biểu chiếm 3,3%, dân tộc 9 đại biểu chiếm 30%, trong đó có 1 đại biểu dân tộc Hoa. Ngay trong cơ cấu đã thể...

LSO-Còn 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhưng với bước chủ động, đúng tiến độ và kịp thời trên tất cả các khâu, hiện thành phố đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Đảng ủy phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn rà soát danh sách đại biểu ứng cử
Là trung tâm tập trung đông dân cư, diễn ra cả 4 cấp bầu nên thành phố đã phân công trách nhiệm cụ thể để các thành viên trong Ban bầu cử thực hiện. Cho tới thời điểm hiện nay, toàn thành phố đang tiến hành hiệp thương lần hai theo Luật bầu cử. Căn cứ số dân, thành phố được bầu 30 đại biểu. 8 đơn vị bầu cử, cơ cấu mỗi đơn vị bầu dư 2 đại biểu. Theo đó dự kiến đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 5 đại biểu, phụ nữ 11, chiếm 36,67%, ngoài Đảng 3 đại biểu chiếm 10 %, tôn giáo 1 đại biểu chiếm 3,3%, dân tộc 9 đại biểu chiếm 30%, trong đó có 1 đại biểu dân tộc Hoa. Ngay trong cơ cấu đã thể hiện sự đoàn kết dân tộc, dân chủ, chọn người có đức, tài tham gia Hội đồng nhân dân. Để thống nhất nhận thức trong toàn thể đảng viên quần chúng nhân dân, Thành uỷ đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo bầu cử, vì vậy trong khắp 5 phường 3 xã đã tạo nhận thức thống nhất trong dân, từ khâu chỉ đạo. Đi đôi với đó là công tác tuyên truyền, các phòng chuyên môn như Đài truyền thanh, Phòng Văn hoá Thông tin phối hợp với các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc chủ động tuyên truyền về công tác bầu cử theo tiến độ, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi lành mạnh và biến đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng khắp. Với tinh thần tiết kiệm, Thành uỷ đã chỉ đạo tận dụng tối đa nguồn lực, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, chủ động tuyên truyền đi trước, hiện nay ở các đơn bị bầu cử; từ chi tiết nhỏ như khẩu hiệu, hòm phiếu, các văn bản thực hiện đã được quan tâm. Chỉ đạo công khai niêm yết các văn bản công khai ở những nơi trang trọng nhất để quần chúng nhân dân biết, từ đó có ý thức chọn lựa để sự lựa chọn ấy thực sự công bằng, dân chủ. Cùng với đó là kế hoạch đề phòng những bất lợi về thời tiết, bởi cùng thời điểm bầu cử cũng là đầu mùa mưa bão nên thành phố đã có hướng chủ động khắc phục thiên tai, khi có sự cố kịp thời ứng phó tạo thuận lợi nhất cho nhân dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền nghĩa vụ công dân. Ông Lương Viết Kiểm, Bí thư Thành uỷ cho biết, ngay như công tác khánh tiết, thành phố cũng đã có sự quan tâm, thành phố là địa bàn trung tâm, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội thì trang trí khánh tiết cũng phải thể hiện sự trang trọng nghiêm túc. Riêng với công tác nhân sự, thành phố đặc biệt quan tâm đảm bảo đúng luật, thực sự chọn người có đức, có tài vào hội đồng nhân dân để nói lên tiếng nói và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Qua đây càng thể hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố sẽ thành công. Riêng công tác đảm bảo an toàn trật tự, với kinh nghiệm là nơi tập trung đông dân cư nên mối quan ngại lớn nhất là ách tắc giao thông, thành phố đã có kế hoạch đảm bảo giao thông an toàn trật tự cho ngày bầu cử, để cuộc bầu cử 22/5/2011, thực sự trở thành ngày hội toàn dân. Cùng với công tác bầu, thành phố cũng chuẩn bị tiến hành hàng loạt các hoạt động văn hoá văn nghệ, gắn với phong trào lao động sản xuất ở cơ sở, khởi đầu là chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/5 để tạo không khí vui tươi phấn khởi và lành mạnh.
Khách du lịch đến tham quan thành phố Lạng Sơn – Ảnh: M.V.H

Với bước chuẩn bị khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ngay từ hôm nay, chắc rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố sẽ đạt những kết quả như mong đợi, xứng đáng ở vị trí trung tâm cổ vũ động viên công tác bầu cử toàn tỉnh nói chung.

Đông Bắc