Thứ ba,  31/01/2023

Đảng bộ xã Khánh Khê: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử

LSO-Tiếp theo thành công của đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện trọng đại của năm 2011. Đặc biệt, cuộc bầu cử được triển khai, chuẩn bị và tiến hành ngay sau khi kết thúc thắng lợi Đại hội XI của Đảng, vì thế sự kiện này càng có ý nghĩa với nhiều thuận lợi cơ bản. Xã Khánh Khê (Văn Quan) – một xã điểm của huyện đã và đang chuẩn bị đẩy đủ các khâu để cuộc bầu cử thời gian tới thành công.Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại UBND xã Khánh Khê Ảnh: Khánh LyÔng Vi Văn Chẩn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Khánh Khê khẳng định: đây là dịp để nhân dân cả nước nói chung, xã Khánh Khê nói riêng phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chính vì thế, trong thời gian này cấp ủy đảng,...

LSO-Tiếp theo thành công của đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện trọng đại của năm 2011. Đặc biệt, cuộc bầu cử được triển khai, chuẩn bị và tiến hành ngay sau khi kết thúc thắng lợi Đại hội XI của Đảng, vì thế sự kiện này càng có ý nghĩa với nhiều thuận lợi cơ bản. Xã Khánh Khê (Văn Quan) – một xã điểm của huyện đã và đang chuẩn bị đẩy đủ các khâu để cuộc bầu cử thời gian tới thành công.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại UBND xã Khánh Khê

Ảnh: Khánh Ly

Ông Vi Văn Chẩn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Khánh Khê khẳng định: đây là dịp để nhân dân cả nước nói chung, xã Khánh Khê nói riêng phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chính vì thế, trong thời gian này cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của xã đã đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ chính trị, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan trong công tác bầu cử. Theo ông Chẩn, trên cơ sở quy định của pháp luật, hiện Khánh Khê đang triển khai công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ, để lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chú trọng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Trên cơ sở tiêu chuẩn mà xác định cơ cấu thích hợp, bảo đảm tính đại diện cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, người được giới thiệu ứng cử phải hội đủ phẩm chất, năng lực trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Về vấn đề này, ông Hà Văn Nình, Chủ tịch MTTQ xã Khánh Khê cho biết, thời điểm này, bên cạnh việc tổ chức cho hộ dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, MTTQ xã còn triển khai các bước của công tác bầu cử. Ngay sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền, Ban công tác mặt trận thôn tổ chức họp dân tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ thị của cấp trên và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tham mưu với cấp uỷ thành lập Ban bầu cử xã, tổ chức xong hiệp thương lần 1 đảm bảo dân chủ,thoả thuận cơ cấu tỷ lệ nữ là 30%, tuổi trẻ 24% và tỷ lệ ngoài Đảng 36%; thành phần gồm: chuyên trách Đảng, chính quyền, chuyên trách mặt trận, tổ chức thành viên mặt trận và kinh tế tư nhân; về số lượng thống nhất giới thiệu 33 người vào danh sách để hiệp thương lần 2, lần 3. Sau hiệp thương lần 1, MTTQ xã trực tiếp dự các buổi họp thôn bản và các tổ chức đoàn thể để chỉ đạo và hướng dẫn việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đúng trình tự thủ tục. Cùng với việc vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã cũng tăng cường chỉ đạo MTTQ và hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đaị biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng uỷ thống nhất kế hoạch với HĐND xã và phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành cùng Bí thư Chi bộ nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong quá trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã được nhân dân tín nhiệm, đảm bảo qui chế dân chủ trong quá trình hiệp thương. Nhìn lại thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2005 – 2010 trên 2 lĩnh vực : kinh tế và xây dựng Đảng, giai đoạn 2010 – 2015, xã Khánh Khê đã đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng lãnh chỉ đạo, năng lực điều hành của hệ thống chính trị; lấy phát triển kinh tế nông lâm nghiệp kết hợp làm trọng tâm phù hợp với thế mạnh của địa phương; chú trọng xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát toàn khoá, năm 2011 đảng bộ phấn đấu sản lượng lương thực 700 tấn,thu nhập bình quân đầu người 6,5 triệu đồng, tăng tổng đàn gia súc gia cầm lên 5%, độ che phủ của rừng lên 60%; giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt hết năm 2011 toàn xã có 85% số hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh, gia đình văn hoá đạt 60%. Giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, 80% số tổ chức chính quyền, MTTQ các đoàn thể và chi bộ đạt vững mạnh. Cùng đó, với quan điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hoá xã hội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, nên trong năm nay xã Khánh Khê tập trung vào tuyên truyền vận động bà con tiếp tục chuyển dịch nhanh và mạnh hơn nữa cơ cấu giống mùa vụ, cải tạo giống vật nuôi. Chuyển chăn nuôi tự cung sang chăn nuôi hàng hoá phục vụ nhu cầu của thị trường và chủ động trong việc tạo nguồn giống chăn nuôi. ..

Qua đây có thể thấy, hiện xã Khánh Khê đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này trong toàn xã, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi người dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Lưu Vũ