Chủ nhật,  05/02/2023

UBND tỉnh kiểm điểm thực hiện các dự án trọng điểm tháng 3

LSO-Ngày 21/3/2011, Ban chỉ đạo điều hành chương trình dự án trọng điểm của UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2011. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việcTheo báo cáo của các ngành chức năng, trong số 5 dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai thực hiện gồm: dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn I, dự án tòa nhà xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị, dự án đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ-Nguyễn Đình Chiểu), dự án bệnh viện đa khoa tỉnh, thì chỉ có dự án công viên bờ sông là sắp hoàn thành (dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2011). Còn lại các dự án khác đều đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị đầu tư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Để bảo đảm được tiến độ các dự án nhất là đối với với hợp phần...

LSO-Ngày 21/3/2011, Ban chỉ đạo điều hành chương trình dự án trọng điểm của UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2011. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Theo báo cáo của các ngành chức năng, trong số 5 dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai thực hiện gồm: dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn I, dự án tòa nhà xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị, dự án đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ-Nguyễn Đình Chiểu), dự án bệnh viện đa khoa tỉnh, thì chỉ có dự án công viên bờ sông là sắp hoàn thành (dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2011). Còn lại các dự án khác đều đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị đầu tư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Để bảo đảm được tiến độ các dự án nhất là đối với với hợp phần giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác đấu thầu để khởi công các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh, ngay trong tháng 4/2011, các chủ đầu tư cần vào cuộc quyết liệt, phối hợp chính quyền cơ sở chặt chẽ hơn nữa để triển khai có hiệu quả công tác GPMB đối với các dự án như dự án bệnh viện đa khoa tỉnh, dự án đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị, đường Bà Triệu. Đồng thời, các chủ đầu tư tích cực hoàn chỉnh các bước để kịp khởi công các dự án theo đúng kế hoạch. Đối với vấn đề vốn đầu tư, UBND tỉnh sẽ đồng ý trên nguyên tắc cho phép thực hiện điều hòa nguồn vốn để bảo đảm tiến độ các công trình.

Công Quân