Thứ hai,  06/02/2023

Đoàn công tác Uỷ ban bầu cử tỉnh kiểm tra tại thành phố

LSO-Ngày 21/3/2011, Đoàn công tác của UBBC tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại thành phố Lạng Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.Đồng chí Trương Hùng Anh phát biểu tại xã Hoàng ĐồngBuổi sáng ngày 21/3/2011, đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hoàng Đồng và phường Hoàng Văn Thụ; buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc tại UBND thành phố. Tại các nơi kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố, xã, phường đã báo cáo với đoàn về công tác triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử được cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã, phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm năm 2011. Tất cả đều đã thành lập Ban chỉ đạo,...

LSO-Ngày 21/3/2011, Đoàn công tác của UBBC tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại thành phố Lạng Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
Đồng chí Trương Hùng Anh phát biểu tại xã Hoàng Đồng
Buổi sáng ngày 21/3/2011, đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hoàng Đồng và phường Hoàng Văn Thụ; buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc tại UBND thành phố. Tại các nơi kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố, xã, phường đã báo cáo với đoàn về công tác triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử được cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã, phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm năm 2011. Tất cả đều đã thành lập Ban chỉ đạo, UB bầu cử các cấp, kiện toàn công tác nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng thời gian, pháp luật quy định; các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai ở các cấp. Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, xã Hoàng Đồng, dự kiến số đơn vị bầu cử là 8, số lượng đại biểu HĐND xã được bầu 33, trong đó số người được giới thiệu ứng cử là 49, tổng số cử tri của xã là 7.605 người. Ở phường Hoàng Văn Thụ, số đơn vị bầu cử dự kiến là 15, tổng số đại biểu được bầu là 26 người, đại biểu được giới thiệu là 43, tổng số cử tri là 8.509 người. Đối với toàn địa bàn thành phố, tổng số đại biểu HĐND cấp thành phố được bầu là 51; đại biểu HĐND cấp xã, phường được bầu là 217; trên địa bàn thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, công tác bảo vệ ANTT đã được thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng thời gian quy định.
Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch UB bầu cử của tỉnh đã ghi nhận công tác triển khai kế hoạch bầu cử trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc, các bước thực hiện đều đảm bảo đúng trình tự, tiến độ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UB bầu cử tỉnh nêu lên một số vấn đề thành phố cần lưu tâm sau: Cần tiến hành lập danh sách cử tri một cách chi tiết; kiểm tra chặt chẽ, chính xác hồ sơ của các ứng cử viên; thực hiện tốt các bước để chuẩn bị tiến tới hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử; bố trí thời gian cho ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử ngày 22/5 thành công tốt đẹp.

Xuân Hương