Chủ nhật,  05/02/2023

Lạng Sơn phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13

LSO-Ngày 22/3/2011, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của tỉnh đã tổ chức lễ phát động tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của tỉnh; các thành viên trong Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Quang cảnh lễ phát độngNăm 2010, công tác ATVSLĐ-PCCN đã được các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền, tổ chức huấn luyện cho người lao động, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn và người sử dụng lao động được quan tâm và đảm bảo hơn. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, dành kinh phí cho thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN như tổ chức huấn luyện...

LSO-Ngày 22/3/2011, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của tỉnh đã tổ chức lễ phát động tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của tỉnh; các thành viên trong Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh lễ phát động
Năm 2010, công tác ATVSLĐ-PCCN đã được các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện. Công tác tuyên truyền, tổ chức huấn luyện cho người lao động, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn và người sử dụng lao động được quan tâm và đảm bảo hơn. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, dành kinh phí cho thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN như tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; đo, kiểm tra môi trường lao động… Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp đều có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh không ổn định, người sử dụng lao động và người lao động chưa có ý thức tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, do đó còn nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATVSLĐ, vì thế còn để xảy ra tình trạng mất an toàn trong sản xuất, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người. Cụ thể, năm 2010 xảy ra 10 vụ tai nạn lao động, làm chết 8 người.
Các đại biểu ngành điện lực tham gia lễ phát động
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa nhấn mạnh, năm 2011, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN; tăng cường triển khai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác ATVSLĐ-PCCN cho cán bộ quản lý các cấp, chủ sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với công tác ATVSLĐ-PCCN, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật lao động theo quy định của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác bảo hộ lao động, AVSLĐ về Ban chỉ đạo và ngành liên quan.

Thanh Huyền