Thứ ba,  31/01/2023

Viễn thông Lạng Sơn: Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013

LSO-Ngày 21//3/2011, Viễn thông Lạng Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013. Tới dự có ông Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam.Ông Hoàng Huy Loạt phát biểu tại Đại hộiTrong nhiệm kỳ 2008-2010, hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn đã thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vận động đông đảo đoàn viên, cán bộ công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Năng lực lãnh đạo của BCH được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất, quyền làm chủ của người lao động được phát huy, người lao động có đủ việc làm, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập ổn định; thực hiện có hiệu quả công tác vận động đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, xây dựng tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị…Bên cạnh những mặt đạt được, hội nghị chỉ ra những mặt còn hạn chế như: phương...

LSO-Ngày 21//3/2011, Viễn thông Lạng Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013. Tới dự có ông Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
Ông Hoàng Huy Loạt phát biểu tại Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2008-2010, hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn đã thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vận động đông đảo đoàn viên, cán bộ công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Năng lực lãnh đạo của BCH được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất, quyền làm chủ của người lao động được phát huy, người lao động có đủ việc làm, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập ổn định; thực hiện có hiệu quả công tác vận động đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, xây dựng tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị…Bên cạnh những mặt đạt được, hội nghị chỉ ra những mặt còn hạn chế như: phương thức, nội dung hoạt động của một số công đoàn cơ sở thành viên còn thụ động, chưa phát huy hết vai trò của công đoàn đối với người lao động; trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn ở một vài cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…
Ra mắt BCH công đoàn khóa mới
Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Huy Loạt đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới công đoàn tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, trong đó chú trọng vấn đề nâng cao thu nhập cho đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động,…
Tiếp đó, đại hội bầu ra BCH khóa II, nhiệm kỳ 2011-2013 gồm 15 đồng chí, đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội.

Đỗ Hoạt