Thứ năm,  09/02/2023

Tổng Bí thư Ðảng NDCM Lào tiếp Ðặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng nhân dịp Đồng chí được tiếp tục bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về thành công tốt đẹp của Đại hội IX; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn làm Tổng Bí thư, sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu...

Sáng 22-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng nhân dịp Đồng chí được tiếp tục bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về thành công tốt đẹp của Đại hội IX; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn làm Tổng Bí thư, sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới xây dựng thành công nước CHDCND Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên trực tiếp chuyển Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng thành công của Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân đồng chí được tiếp tục bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em Lào – Việt Nam. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trong mọi thời kỳ; khẳng định tiếp tục coi trọng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ láng giềng truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó không ngừng phát triển lên tầm cao mới, vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhờ đồng chí Hoàng Bình Quân chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

* Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Viêng Chăn, đồng chí Hoàng Bình Quân đã làm việc với đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao, và thăm một số công trình hợp tác Việt Nam – Lào tại Thủ đô Viêng Chăn.

Theo Nhandan