Chủ nhật,  29/01/2023

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

LSO-Được thành lập từ năm 1994, sau 17 năm xây dựng và trưởng thành Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc trong tỉnh. Thanh niên tình nguyện trồng cây trên Làng TNLN Ảnh: Bảo VyTrong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên, thanh niên, Hội LHTN tỉnh đã từng bước lớn mạnh cùng với sự phát triển của quê hương. Khi mới thành lập Hội chỉ thu hút được trên 300 hội niên thanh niên tham gia, đến nay đã có 65.699 thanh niên tham gia sinh...

LSO-Được thành lập từ năm 1994, sau 17 năm xây dựng và trưởng thành Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Thanh niên tình nguyện trồng cây trên Làng TNLN

Ảnh: Bảo Vy

Trong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên, thanh niên, Hội LHTN tỉnh đã từng bước lớn mạnh cùng với sự phát triển của quê hương. Khi mới thành lập Hội chỉ thu hút được trên 300 hội niên thanh niên tham gia, đến nay đã có 65.699 thanh niên tham gia sinh hoạt, số thanh niên tập hợp vào tổ chức đạt 58,49%. Hằng năm, các cấp hội thường xuyên chú trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết thanh niên vào các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Việc phát triển đa dạng các loại hình chi hội đã làm cho các cơ sở Hội ngày càng gần gũi thanh niên. Nếu như, năm 2000 mới chỉ có 189 đơn vị có Uỷ ban Hội LHTN cấp xã, đến nay, tại 226 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đã có tổ chức hội, với hơn 2.500 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích của thanh niên; nhiều loại hình hoạt động đa dạng đã được thành lập như: Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tuổi trẻ với pháp luật, kỹ năng sống khoẻ mạnh… từng bước hoạt động hiệu quả. Hoạt động của Hội đã không ngừng được mở rộng tới nhiều đối tượng thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu, đóng góp tài năng, sức trẻ vì sự phát triển của quê hương và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Trước thách thức và vận hội mới đang chờ đợi những bàn tay khối óc sáng tạo của tuổi trẻ, Hội LHTN Lạng Sơn đã phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn của Hội LHTN Việt Nam. Qua đó đã minh chứng được sức sống và có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục thanh niên như Cuộc vận động: “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên vì cuộc sống bình yên – Vì chủ quyền tổ quốc” và nay là cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giầu chính đáng”… Các cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo nên những dấu ấn tốt đẹp và chân dung mới của tổ chức Hội LHTN và lớp lớp thanh niên các dân tộc vì mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Nổi bật là Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, hàng năm các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho trên 3 vạn lao động với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/ tháng; đồng hành và gắn bó mật thiết với tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh được thành lập, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân nhân dân, tại đại hội lần thứ nhất, đã tuyên dương 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tiếp tục có bước phát triển, là một trong những lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hằng năm. Hội viên Hội Sinh viên thường xuyên trau dồi lý tưởng cách mạng, nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lớp trí thức hăng hái, xung phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, vấn đề đặt ra cho Hội LHTN Lạng Sơn trong những năm tới là phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần thi đua, tình nguyện của các tầng lớp thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; Hội LHTN tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm. Trong đó, tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng nhận thức trong các tầng lớp thanh niên; tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với các đối tượng thanh niên; lấy nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của hội viên, thanh niên làm cơ sở xây dựng các loại hình chi hội, đội, nhóm, CLB thanh niên; tập trung xây dựng và phát triển các mô hình, điển hình đoàn kết, tập hợp thanh niên phù hợp với công tác Hội và phong trào thanh niên trong tình hình mới, từ đó, làm cơ sở để nhân rộng toàn tỉnh. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên trong các doanh nghiệp… đồng thời triển khai có hiệu quả 2 chương trình và 3 cuộc vận động do Trung ương Hội HLTN Việt Nam phát động; tập trung tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, các công trình phần việc thanh niên; tăng cường các hoạt động của Hội doanh nhân trẻ, Hội sinh viên, Hội Thầy thuốc trẻ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên học tập, phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành…

Với vị trí, vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức của thanh niên Việt Nam, nhiệm vụ của tổ chức hội LHTN là tiếp tục tăng cường, củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên. Tăng cường tính chủ động và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở hội, tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Sơn Thùy