Thứ ba,  31/01/2023

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIII

LSO-Ngày 23/3/2011, UBMT Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIII. Dự hội nghị có Thường trực MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện thành phố, đại diện các ngành thành viên.Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hùng Anh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Tính đến hết ngày 18/3/2011, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn không nhận được hồ sơ tự ứng cử chuyển tới. Như vậy căn cứ vào Luật, tỉnh Lạng Sơn không có người tự ứng cử ĐBQH khóa XIII. Kết quả giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XIII công tác và làm việc tại tỉnh của các cơ quan, tổ chức đơn vị là 10 người. Trong đó, cơ quan Đảng 1 người, cơ quan nhà nước 5 người, MTTQ 4 người. Đại biểu Nữ 3 người (tỷ lệ 30%), tuổi trẻ 4 người ( tỷ lệ 40%), ngoài Đảng...

LSO-Ngày 23/3/2011, UBMT Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIII.
Dự hội nghị có Thường trực MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện thành phố, đại diện các ngành thành viên.Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hùng Anh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tính đến hết ngày 18/3/2011, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn không nhận được hồ sơ tự ứng cử chuyển tới. Như vậy căn cứ vào Luật, tỉnh Lạng Sơn không có người tự ứng cử ĐBQH khóa XIII. Kết quả giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XIII công tác và làm việc tại tỉnh của các cơ quan, tổ chức đơn vị là 10 người. Trong đó, cơ quan Đảng 1 người, cơ quan nhà nước 5 người, MTTQ 4 người. Đại biểu Nữ 3 người (tỷ lệ 30%), tuổi trẻ 4 người ( tỷ lệ 40%), ngoài Đảng 2 người( tỷ lệ 20%). Dân tộc: Kinh 3 người, Tày 3 người, Nùng 4 người. Về trình độ học vấn: Đại học 10/10 người.
Sau khi nghe đọc ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác và qua thảo luận, hội nghị đã biểu quyết nhất trí về danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐBQH khóa XIII.
Tại hội nghị các đại biểu bàn triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND tình nhiệm kỳ 2011-2016.

MH