Thứ hai,  06/02/2023

Thông cáo số 3, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, ngày 23-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người.Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người.Trong buổi làm việc đã có 11 lượt đại biểu Quốc hội của chín tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Tên gọi của Luật;- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật;- Các hành vi bị nghiêm cấm;- Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân;- Nguyên tắc phòng ngừa mua bán người;- Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước, nạn nhân được giải cứu, nạn nhân từ nước ngoài trở về;- Về cấp giấy xác nhận nạn nhân;- Về...

Buổi sáng, ngày 23-3-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người.

Trong buổi làm việc đã có 11 lượt đại biểu Quốc hội của chín tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Tên gọi của Luật;

– Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật;

– Các hành vi bị nghiêm cấm;

– Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân;

– Nguyên tắc phòng ngừa mua bán người;

– Tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước, nạn nhân được giải cứu, nạn nhân từ nước ngoài trở về;

– Về cấp giấy xác nhận nạn nhân;

– Về việc thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, ngày 23-3-2011, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, ngày 24-3-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Kiểm toán độc lập.

Theo Nhandan