Thứ hai,  06/02/2023

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII

Ngày 23-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở T.Ư. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, cán bộ Mặt trận các cấp..., tới dự.Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã giới thiệu các quy trình, thủ tục theo bước bốn quy trình hiệp thương về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở T.Ư, theo quy định tại Điều 40 của Luật Bầu cử đại biểu QH năm 2001. Tại hội nghị cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII, cử tri đối chiếu...

Ngày 23-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở T.Ư. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, cán bộ Mặt trận các cấp…, tới dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã giới thiệu các quy trình, thủ tục theo bước bốn quy trình hiệp thương về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở T.Ư, theo quy định tại Điều 40 của Luật Bầu cử đại biểu QH năm 2001. Tại hội nghị cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII, cử tri đối chiếu tiêu chuẩn đại biểu QH, nhận xét, bày tỏ ý kiến đối với những người ứng cử. Các đại biểu cũng được thông báo về các quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử… Thời gian tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII được tiến hành từ ngày 24-3 đến 31-3.

Sáng 23-3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 khu vực phía bắc.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Nội vụ – cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử, đã hướng dẫn cụ thể đến sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nội dung triển khai thực hiện trong cuộc bầu cử; phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, trả lời các địa phương những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong tổ chức bầu cử… Đến nay, các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật; tình hình kinh tế – chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử của cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện kịp thời, thuận lợi cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác bầu cử đến lãnh đạo chủ chốt và người trực tiếp thực hiện công tác bầu cử ở địa phương.

Nhằm tuyên truyền và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan T.Ư yêu cầu các cơ sở đoàn trong Khối thông qua sinh hoạt chi đoàn, các ấn phẩm báo chí, trang thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Mỗi đoàn viên, thanh niên, nhất là bí thư đoàn đề cao trách nhiệm gương mẫu, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, đồng nghiệp và nhân dân tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn các đại biểu đủ sức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời xung kích, tình nguyện, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các Hội đồng bầu cử địa phương, địa bàn nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở; chủ động ngăn chặn hoặc đề xuất cơ quan chức năng ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, phá hoại.

Ngày 23-3, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII.

Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu QH. Tất cả các ứng cử viên được giới thiệu đều đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu QH theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH. Trong số 10 người được giới thiệu có sáu nữ, bốn người ngoài Đảng, tất cả đều tốt nghiệp đại học, ba người có trình độ thạc sĩ.

Sáng 23-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đác Nông tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII. Theo đó, danh sách hiệp thương lần thứ hai của Đác Nông gồm 12 ứng cử viên tại địa phương (chưa kể hai đại biểu do T.Ư giới thiệu) được giới thiệu ứng cử, không có đại biểu tự ứng cử; trong đó, có tám đại biểu người dân tộc thiểu số, hai đại biểu trẻ tuổi, bốn đại biểu nữ, 11 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học. Tại hội nghị Hiệp thương lần hai, các đại biểu đã nhất trí 100% với danh sách người ứng cử đại biểu QH.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm chín người. Trong danh sách này, hầu hết là người dân tộc thiểu số và có hai người từng là đại biểu QH các khóa trước.

Ủy ban Bầu cử đại biểu QH khóa XIII tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bàn giao hồ sơ, cùng danh sách tiểu sử tóm tắt của 16 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII cho Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn bộ 16 hồ sơ ứng cử đại biểu QH khóa XIII (không có trường hợp tự ứng cử) mà đơn vị vừa tiếp nhận đều rõ ràng, hợp lệ, chất lượng và đúng luật. Ngày 21-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần hai, ngày 23-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lập danh sách 11 ứng cử viên đại biểu QH, trong đó có 10 đại biểu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh giới thiệu và một đại biểu tự ứng cử.

Theo Nhandan