Thứ hai,  04/12/2023

Sôi nổi hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023

– Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, vừa qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023. Hội thi cấp cơ sở diễn ra đảm bảo đúng thời gian, quy định, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ngày 13/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU về “Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023”. Trong đó nêu rõ quy mô hội thi được tổ chức ở 3 cấp: cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, cấp tỉnh. Về thời gian, văn bản cũng xác định cụ thể thời gian hoàn thành hội thi các cấp, trong đó, hội thi cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Ban Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm Tam Thanh – Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn) trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất

Khác với các hội thi trước, hội thi năm nay được tổ chức tại cấp cơ sở với việc phân thành các cụm thi. Trong đó, mỗi đảng bộ huyện, thành phố thành lập các cụm thi đối với các đảng bộ cấp xã; đảng bộ cơ sở nhiều chi bộ thì tổ chức hội thi riêng, đảng bộ cơ sở ít chi bộ thì tổ chức thi chung với cụm các chi bộ cơ sở cơ quan. Riêng đối với các đảng bộ cấp xã, mỗi đơn vị chọn cử 2 hoặc 3 thí sinh đại diện cho các nhóm chi bộ cơ quan và chi bộ khu dân cư.

  Nghiêm túc triển khai

Ngay sau khi Kế hoạch số 80 được ban hành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo hội thi, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức hội thi với yêu cầu hoàn thành xong trong tháng 6/2023.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi cấp huyện cho biết: Ngày 1/12/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU về tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi các cấp huyện Bắc Sơn năm 2023; đồng thời ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn và ban tổ chức hội thi tại các cụm, chúng tôi đã ấn định thời gian tổ chức các cụm thi đảm bảo không trùng lặp, các cụm thi có sự tham dự của các đồng chí cấp ủy phụ trách theo dõi.

Cùng với Bắc Sơn, công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức hội thi được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai đồng bộ, thống nhất… Các cấp ủy cơ sở đã thành lập các cụm để tổ chức hội thi, mỗi cụm đều thành lập ban tổ chức, ban hành kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội thi như phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lễ tân khánh tiết. Sau khi phân cụm, các đảng ủy cơ sở cũng chủ động xây dựng kế hoạch của cấp mình, thảo luận thống nhất chọn cử thí sinh dự thi và hỗ trợ thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng các phần thi.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2023, các đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức hội thi ở cấp cơ sở. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức chung và xử lý tình huống, thuyết trình. Nội dung các phần thi liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vai trò, vị trí của chi ủy, chi bộ, công tác tư tưởng chính trị ở chi bộ; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… Qua theo dõi, cơ bản các đơn vị đều bám sát kế hoạch đề ra, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện. Trong quá trình triển khai, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo cấp trên có những đơn vị có những cách làm riêng, linh hoạt trong tổ chức hội thi ở cấp cơ sở.

  Sáng tạo trong tổ chức thực hiện

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở có gần 90 cụm và tương đương với trên 1.400 thí sinh dự thi. Ngay sau khi có kế hoạch, các đơn vị đã tổ chức triển khai hội thi. Một số đơn vị còn có cách làm sáng tạo trong quá trình tổ chức.

Phần thi chào hỏi của thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm số 4 (huyện Cao Lộc)

Cụ thể, tại Đảng bộ huyện Hữu Lũng, thay vì mỗi cụm sẽ thành lập ban giám khảo riêng, Ban Chỉ đạo hội thi cấp huyện đã thành lập Ban Giám khảo gồm 5 thành viên để chấm chung cho 7 cụm thi với tổng số 127 thí sinh. Ông Đặng Văn Sáng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi cấp huyện cho biết: Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên Ban Giám khảo sẽ chủ động sắp xếp, bố trí công việc hợp lý để tham gia chấm tại các hội thi cấp cụm. Điều này không chỉ thể hiện sự tập trung, thống nhất trong đánh giá kết quả mà còn đảm bảo khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh trong các cụm thi với mỗi tiêu chí được Ban Giám khảo đưa ra.

Khác với các huyện, thành phố tổ chức phân cụm, tại Đảng bộ huyện Đình Lập, mỗi đảng bộ cơ sở, đảng bộ xã tổ chức hội thi riêng, tạo cơ hội cho các bí thư, phó bí thư của tất cả các chi bộ được giao lưu, học hỏi và qua đó lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp huyện. Để hội thi đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo Hội thi cấp huyện đã chuẩn bị nội dung với các bộ câu hỏi chi tiết, phù hợp với tình hình đặc điểm thực tiễn của huyện để gửi tới các đảng ủy cơ sở làm tài liệu cho thí sinh ôn luyện. Đồng thời các đảng ủy cũng tích cực định hướng cho các thí sinh nghiên cứu các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn… về công tác đảng, đặc biệt là bám vào nghị quyết đảng bộ các cấp; tăng cường giám sát các thí sinh trong quá trình tập luyện, định hướng nội dung… Tính đến hết tháng 6, các đảng bộ của huyện Đình Lập đã tổ chức xong hội thi và hiện các thí sinh đang tích cực ôn luyện để chuẩn bị cho hội thi cấp huyện được tổ chức trong tháng 7 tới.

  Tạo sức lan tỏa sâu rộng

Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; tuyên truyền, phổ biến, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tới đây, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần làm tốt công tác đánh giá kết quả hội thi cấp cơ sở, khắc phục những hạn chế để chỉ đạo hội thi cấp huyện và tham gia hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Không chỉ vậy, hội thi cũng là sân chơi bổ ích đối với các thí sinh. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Chi bộ khối 3, Đảng bộ thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (thí sinh đạt giải Nhất Hội thi cụm số 4 của huyện) cho biết: Tham gia hội thi, bản thân tôi đã tự giác học tập, bổ sung thêm nhiều kiến thức về công tác Đảng, được học hỏi thêm ở các thí sinh các kỹ năng như thuyết trình, giải quyết tình huống thực tiễn. Mỗi một điều học được, chúng tôi sẽ tích lũy và vận dụng vào thực tiễn công việc.

Song song với đó, hội thi cũng tạo sự lan tỏa tích cực, cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, quần chúng được tham gia sinh hoạt chính trị, được giao lưu, tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng. Theo dõi hội thi cấp cơ sở tại nhiều cụm thi, chúng tôi nhận thấy, hội thi không chỉ có sự tham gia của các thí sinh mà sau đó là sự chuẩn bị, vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ và sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Đơn cử như phần thi chào hỏi, để xây dựng được phần thi hay, hấp dẫn cần sự huy động tham gia, hỗ trợ của nhiều người. Nhờ đó, các cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần tăng cường tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm, tất cả vì nhiệm vụ chung.

Đặc biệt phần thi thuyết trình là phần thi tổng hợp nhiều kỹ năng, qua đó phản ánh khá nét những kiến thức và kỹ năng của thí sinh. Qua phần thi này, nhiều thí sinh cũng như khán giả học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân. Do đó để thí sinh có bài thuyết trình hay, đầy đủ và hấp dẫn, sát chủ đề thì trong quá trình xây dựng, các đồng chí trong chi bộ, trong đảng ủy cũng là những người tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng nội dung bài thuyết trình, qua đó thu hút sự chú ý của người xem…

Bà Nguyễn Thị Thiều, Bí thư Chi bộ thôn Nà Phai, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng cho biết: Theo dõi phần thi thuyết trình của các thí sinh trong cụm, tôi thấy có thí sinh lựa chọn nội dung xây dựng chi bộ 4 tốt trong đó phân tích nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và liên hệ thực tiễn ở chi bộ mình. Đối với tôi, đây là nội dung hay và sát thực với công tác xây dựng chi bộ hiện nay. Qua đây tôi cũng học tập được một số kiến thức bổ ích và sẽ vận dụng vào chi bộ mình trong thời gian tới.

Có thể nói, hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 đã có sự lan tỏa, ảnh hưởng, tác động đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đây, tất cả các cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được học hỏi, bổ sung thêm nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng. Tính đến nay, cơ bản hội thi đã hoàn thành ở cấp cơ sở. Hiện nay, ngoài Đảng bộ Thành phố và Đảng bộ huyện Chi Lăng đã tổ chức xong thì các đơn vị còn lại đã và đang chuẩn bị tổ chức hội thi cấp huyện. Theo kế hoạch, hội thi cấp huyện và tương đương sẽ được các đơn vị tổ chức trong tháng 7.

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI