Thứ ba,  31/01/2023

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 11 của Chính phủ

LSO - Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 08/CTr – UBND, theo đó, các cấp, ngành chức năng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhất là đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi tiêu công, rà soát tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 11. Trong đó nhấn mạnh, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc lồng ghép triển khai Nghị quyết 11 tại hội nghị báo cáo viên trong tháng 3/2011, đối với các chi đảng bộ cơ sở triển khai Nghị quyết lồng ghép trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ......

LSO – Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 08/CTr – UBND, theo đó, các cấp, ngành chức năng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhất là đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi tiêu công, rà soát tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 11. Trong đó nhấn mạnh, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc lồng ghép triển khai Nghị quyết 11 tại hội nghị báo cáo viên trong tháng 3/2011, đối với các chi đảng bộ cơ sở triển khai Nghị quyết lồng ghép trong kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ… Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho các hội viên đoàn viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân về những giải pháp kiềm chế lạm phát, chung sức cùng đảng và nhà nước cùng vượt qua khó khăn, ổn định xã hội.

Công Quân