Thứ ba,  31/01/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nữ đại biểu QH khóa XII

Chiều 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nữ đại biểu QH khóa XII dự kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thiên chức phụ nữ, đóng góp to lớn của phụ nữ trong tiến trình phát triển của nhân loại đã được khẳng định; nhân loại cũng khẳng định, muốn phát triển, phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có một nội dung quan trọng là bình đẳng giới. Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới; Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trong đó có mục tiêu quan trọng là đạt tỷ lệ nữ đại biểu QH khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ...

Chiều 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nữ đại biểu QH khóa XII dự kỳ họp thứ 9 – kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thiên chức phụ nữ, đóng góp to lớn của phụ nữ trong tiến trình phát triển của nhân loại đã được khẳng định; nhân loại cũng khẳng định, muốn phát triển, phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có một nội dung quan trọng là bình đẳng giới. Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới; Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 trong đó có mục tiêu quan trọng là đạt tỷ lệ nữ đại biểu QH khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016-2020 từ 35% trở lên.

Là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, các nữ đại biểu QH đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của mình tại nhiệm kỳ QH vừa qua; cho đây cũng là những đóng góp rất xứng đáng của các nữ đại biểu QH vào thành tựu phát triển chung của đất nước; &#39Hình ảnh của các nữ đại biểu QH cũng là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước&#39 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn các nữ đại biểu Quốc hội đã giám sát, hợp tác và ủng hộ Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng mong rằng truyền thống này tiếp tục được phát huy ở các khóa QH tiếp theo.

Nhấn mạnh, kỳ họp thứ chín là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XII, các nữ thành viên đại biểu QH sẽ có sự thay đổi trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn dù ở cương vị nào, các nữ đại biểu QH cũng tiếp tục có tiếng nói ủng hộ sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cũng như những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. &#39Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có nội dung quan trọng là thực hiện bình đẳng giới, Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu này&#39 – Thủ tướng khẳng định.

Theo Nhandan