Chủ nhật,  05/12/2021

Sức trẻ của thanh niên xung phong Sơn La

Vào những ngày này cách đây tròn một năm, hơn 300 đội viên thanh niên xung phong (TNXP) Sơn La là lực lượng xung kích, tình nguyện trong chiến dịch di chuyển dân, giải phóng lòng hồ thủy điện Sơn La. Lòng nhiệt tình, mồ hôi, công sức của tuổi trẻ Sơn La hôm nay đang góp phần viết tiếp trang sử mới của lực lượng TNXP trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tổng đội TNXP Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 27-9-2005 của UBND tỉnh Sơn La. Mô hình này ra đời xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện dự án di dân tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La. Đây là môi trường rèn luyện, đồng thời là trường học vào đời của đoàn viên, thanh niên Sơn La xung kích tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng đội là tham gia giúp bà con nhân dân trong vùng lòng hồ thủy điện tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, tài sản, góp phần tích cực bảo đảm tiến độ xây dựng Nhà máy thủy...

Vào những ngày này cách đây tròn một năm, hơn 300 đội viên thanh niên xung phong (TNXP) Sơn La là lực lượng xung kích, tình nguyện trong chiến dịch di chuyển dân, giải phóng lòng hồ thủy điện Sơn La. Lòng nhiệt tình, mồ hôi, công sức của tuổi trẻ Sơn La hôm nay đang góp phần viết tiếp trang sử mới của lực lượng TNXP trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng đội TNXP Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 27-9-2005 của UBND tỉnh Sơn La. Mô hình này ra đời xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện dự án di dân tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La. Đây là môi trường rèn luyện, đồng thời là trường học vào đời của đoàn viên, thanh niên Sơn La xung kích tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng đội là tham gia giúp bà con nhân dân trong vùng lòng hồ thủy điện tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, tài sản, góp phần tích cực bảo đảm tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La.

Anh Vũ Đình Thắng, Phó Tổng đội TNXP Sơn La, là một trong những người có mặt từ ngày đầu thành lập, cho biết: Sau khi tìm hiểu mô hình TNXP ở Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổng đội TNXP Sơn La. Ngoài bộ khung có năm biên chế tại tỉnh, còn thành lập ba đội TNXP tại huyện Quỳnh Nhai, Mường La và Thuận Châu, với 120 đội viên là các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Khi vào chiến dịch hoặc triển khai nhiệm vụ lớn của tỉnh, có thể huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên khác từ các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh.

Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, hoạt dộng tại các địa bàn khó khăn với thời tiết khắc nghiệt, công việc phức tạp, nhưng Tổng đội TNXP Sơn La vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao. Ngay sau khi thành lập, Đội TNXP các huyện đã trở thành lực lượng trẻ nòng cốt, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách di dân TĐC của Nhà nước và tổ chức di chuyển theo đúng tiến độ. Từ khi lực lượng TNXP tham gia giúp bà con nhân dân tháo dỡ nhà cửa, tài sản, tiến độ di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La được đẩy nhanh rất nhiều.

Đáng nhớ nhất, vào thời điểm di chuyển dân nước rút 55 ngày đêm, Tổng đội TNXP đã huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên tập trung xuống các bản của hai xã Chiềng Bằng và Liệp Muội, giúp bà con tháo dỡ, di chuyển nhà cửa. Trong chiến dịch này, riêng lực lượng TNXP đã giúp 452 hộ dân tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Khó khăn nhất là việc di chuyển 83 hộ bản Huổi Nủ, xã Cà Nàng. Đây là bản xa nhất ở đầu nguồn con sông Đà, giáp với huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Các đội viên TNXP cùng bà con đã phải tháo dỡ, di chuyển bộ ba km xuống thuyền, xuôi dòng sông Đà, vận chuyển tiếp lên bờ và chuyển lên xe ô-tô. Bình quân mỗi ngôi nhà sàn khoảng 40 – 50 m3 gỗ. Do địa bàn sinh sống của bà con nằm rải rác bên sườn núi, qua khe suối nên nhiều bản, ô-tô không vào được tận nơi. Vì vậy lại nhờ cậy vào sức trẻ, lòng nhiệt tình của đội viên TNXP. Kết quả từ khi tham gia dự án đến khi hộ dân cuối cùng rời khỏi vùng ngập, Tổng đội TNXP đã giúp được 8.648 hộ dân, chiếm 68,3% tổng số hộ của tỉnh Sơn La di chuyển khỏi lòng hồ.

Hầu hết các đội viên TNXP trải qua môi trường rèn luyện đều trưởng thành. Nhiều người tiếp tục thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp hoặc đi học nghề. Một số trở thành cán bộ đoàn, cán bộ cốt cán ở cơ sở. Ngay trong đợt chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút đã có tám đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, Tổng đội đang triển khai dự án &#39Làng thanh niên lập nghiệp&#39 tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã. Đây là dự án lớn, quy hoạch hơn 600 ha tại địa bàn một xã đặc biệt khó khăn, nằm ở độ cao hơn 1.000 m so mực nước biển. Mô hình này sẽ động viên các đôi vợ chồng trẻ, các đoàn viên, thanh niên có lòng nhiệt huyết, hăng say đi xây dựng cuộc sống mới.

Theo Nhandan