Thứ hai,  02/10/2023

Công bố quyết định giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Huyện ủy Lộc Bình

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

– Sáng 4/8, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện đoàn giám sát công bố Quyết định số 1341-QĐ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình. Theo đó, nội dung giám sát gồm: giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và 4 đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

Trong chương trình, các đại biểu đã thống nhất lịch làm việc và nội dung đề cương gợi ý báo cáo. Ngay sau hội nghị công bố quyết định giám sát chuyên đề, các đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý, cung cấp hồ sơ, tài liệu và gửi về đoàn giám sát để nghiên cứu. Lịch làm việc của đoàn giám sát dự kiến từ ngày 14/8 (khi đoàn giám sát nhận được các báo cáo của các đối tượng giám sát) đến ngày 27/9/2023.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 60 và Nghị quyết 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ việc giám sát phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình chỉ đạo tổ chức đảng, cá nhân chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo, tài liệu liên quan theo hướng dẫn của đoàn giám sát. Trong đó, cần tập trung đánh giá rõ nét những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong thực hiện; đồng thời đưa ra các chủ trương, biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chuyển đổi số trên địa bàn.

PHƯƠNG DUNG