Thứ hai,  02/10/2023

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên giải trình về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội và họp thường kỳ tháng 8/2023

– Chiều 4/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại phiên họp giải trình

Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có trách nhiệm giải trình tại phiên họp.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, các huyện, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tổ chức triển khai cho vay kịp thời nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách tỉnh, nguồn vốn chính sách được quản lý và điều hành theo đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, chất lượng tín dụng được nâng lên.

Từ năm 2019 đến tháng 5/2023, doanh số cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của toàn tỉnh từ nguồn vốn địa phương là trên 184 tỷ đồng, duy trì và mở rộng việc làm bền vững cho 4.267 lao động. Bên cạnh kết quả đạt được, việc chuyển vốn ngân sách tỉnh sang NHCSXH còn một số năm chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn toàn tỉnh hằng năm rất lớn (trên 250 tỷ đồng/năm) nhưng nguồn vốn do NHCSXH Trung ương phân bổ và vốn ngân sách địa phương của chương trình này còn hạn chế (mới đáp ứng được 10% nhu cầu), chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn cấp thiết của lao động chưa có việc làm…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp giải trình

Tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu đã nêu ý kiến, giải trình làm rõ một số nội dung cụ thể như: các giải pháp để tăng nguồn vốn uỷ thác sang NHCSXH đáp ứng nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân; quy trình bình xét cho vay vốn các đối tượng; nguyên nhân thời gian chuyển nguồn vốn sang NHCSXH ở các huyện, thành phố không thống nhất; vấn đề cho vay vốn đối với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng chấp hành xong án phạt tù; cho vay vốn qua các tổ chức chính trị – xã hội được uỷ thác; công tác kiểm tra các dự án, các nguồn vốn đã được uỷ thác…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp giải trình

Kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của trung ương về cho vay hộ nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo đổi mới các hình thức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu tiên thực hiện các nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố quan tâm bố trí vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH ngay từ đầu năm, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá hiệu quả Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2021 – 2023 để xem xét, điều chỉnh… UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội thường xuyên tuyên truyền vận động, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện bình xét cho vay công khai, dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng, tham gia bình xét cho vay nguồn vốn ủy thác từ ngân sách nhà nước đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, theo dõi giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận tại phiên giải trình.

*Chiều cùng ngày, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp phiên thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2023.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; dự thảo kế hoạch tổ chức chất vấn quý III/2023 tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Trong chương trình, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về việc giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi phí tiền lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ y tế quý IV/2021 và 9 tháng đầu năm 2022; phương án giao bổ sung dự toán năm 2023; ý kiến chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận phiên họp thường kỳ, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trình và đề nghị: văn phòng và các ban HĐND tỉnh phối hợp rà soát lại các văn bản, nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo yêu cầu để trình Thường trực HĐND ký, ban hành theo quy định.

THANH HUYỀN