Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BPK) đối với hoạt động kiểm toán nhà nước trong khu vực và quốc tế.

Với kinh nghiệm hoạt động của mình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, BPK tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun. 

Nêu rõ thời gian qua BPK và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có rất nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thực chất, Chủ tịch Isma Yatun mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan kiểm toán tối cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun cùng đại biểu hai nước Việt Nam và Indonesia.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun cùng đại biểu hai nước Việt Nam và Indonesia.

Chủ tịch BPK nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đối với hoạt động kiểm toán nhà nước khu vực trên cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trước đây, đặc biệt là việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cùng với cơ quan kiểm toán tối cao các nước Indonesia, Malaysia, Brunei đồng sáng lập Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) vào năm 2011. Chủ tịch BPK mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa cơ quan kiểm toán tối cao hai nước, ủng hộ Indonesia trên cương vị nước chủ nhà INTOSAI vào năm 2028; đồng thời mong được đón Chủ tịch Quốc hội đến thăm trụ sở BPK.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ quan do Quốc hội Việt Nam thành lập, hoạt động độc lập và tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước có đóng góp quan trọng đối với việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, trong đó có BPK; đề nghị hai cơ quan tăng cường hợp tác về kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, chú trọng hợp tác kiểm toán trong lĩnh vực môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiểm soát chất lượng kiểm toán và những lĩnh vực mà cơ quan kiểm toán tối cao hai nước có thế mạnh, tiềm năng; tiếp tục thực hiện chương trình biệt phái cho kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại Indonesia.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-chu-tich-uy-ban-kiem-toan-indonesia-737429