Thứ sáu,  08/12/2023

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện tại Đình Lập

– Chiều 18/8, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện tại Đình Lập.

   

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức được10 kỳ họp, thông qua 63 nghị quyết, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề, 6 kỳ họp thường lệ. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức được 24 cuộc kiểm tra đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tổ chức giám sát, khảo sát được 17 cuộc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, bao quát đầy đủ các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện; tổ chức được 4 phiên giải trình về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Đại diện lãnh đạo HĐND huyện Đình Lập trình bày báo cáo tại buổi giám sát

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 144 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, tổ chức được 4 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, qua đó đã giải thích trực tiếp được trên 125 ý kiến, tiếp thu 78 ý kiến, kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết; tiếp thu 12 ý kiến, kiến nghị gửi cấp trên xem xét giải quyết. Đến nay, các ý kiến, kiến nghị đã được UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết đạt trên 90%…

Thành viên đoàn giám sát đề nghị HĐND huyện Đình Lập làm rõ thêm một số vấn đề

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đề nghị HĐND huyện Đình Lập làm rõ một số vấn đề như: hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban HĐND huyện; kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện; công khai thông báo kết luận sau giám sát; việc triển khai công tác thi đua khen thưởng hằng năm của HĐND huyện; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện Đình Lập tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND cấp huyện, xã, nhất là Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, từ đó rà soát các nội dung, công việc còn yếu, còn thiếu và đề ra phương hướng triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chuẩn bị chu đáo phiên chất vấn tại các kỳ họp, theo dõi đến cùng việc thực hiện nội dung chất vấn.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Đình Lập làm rõ thêm vấn đề thành viên đoàn giám sát quan tâm

Cùng đó, cần nâng cao hơn nữa thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện đối với giải quyết các công việc phát sinh đột xuất giữa hai kỳ họp; tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện cần có sự nghiên cứu trước để giải đáp, giải quyết vướng mắc ngay, quan tâm phân loại, tổng hợp kiến nghị của cử tri; tăng cường hoạt động khảo sát trước giám sát; điều hòa, tích hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát của thường trực, các ban HĐND huyện; quan tâm sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thường trực HĐND huyện lưu ý việc cho ý kiến với báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện nhằm đảm bảo báo cáo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; cần đặc biệt quan tâm đến công tác điều động, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác HĐND đảm bảo chất lượng.

HOÀNG HIẾU