Thứ hai,  04/12/2023

Thành ủy Lạng Sơn: Gần 400 đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức

– Sáng 26/8, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho gần 400 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc, bí thư chi bộ trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hội nghị này nhằm mục đích bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời để khắc phục những hạn chế trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu tiếp thu kiến thức từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả công việc tại địa bàn, cơ quan, đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị bồi dưỡng

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu được PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương.

Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị

PHƯƠNG DUNG