Thứ hai,  23/05/2022

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 15-4, tại Hà Nội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành quân y (16-4-1946 - 16-4-2011), đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Đồng thời, tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho Viện Quân y 112 và cá nhân cố Giáo sư, Bác sĩ Lê Cao Đài.65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngành Quân y luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vừa xây dựng, trực tiếp chiến đấu, vừa tập trung điều trị hàng triệu lượt thương binh, bệnh binh và nhân dân; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiều tấm gương làm việc quên mình vì thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học... Nhiều đơn vị, cá nhân ngành Quân y đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao...

Sáng 15-4, tại Hà Nội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành quân y (16-4-1946 – 16-4-2011), đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Đồng thời, tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho Viện Quân y 112 và cá nhân cố Giáo sư, Bác sĩ Lê Cao Đài.
65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngành Quân y luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vừa xây dựng, trực tiếp chiến đấu, vừa tập trung điều trị hàng triệu lượt thương binh, bệnh binh và nhân dân; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiều tấm gương làm việc quên mình vì thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học… Nhiều đơn vị, cá nhân ngành Quân y đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.


Theo Nhandan