Thứ bảy,  22/01/2022

Chuẩn bị cho ngày hội lớn

LSO-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn ra những người có đức, có tài đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Lạng Sơn đã và đang tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử. Đây thực sự là “ngày hội lớn” của nhân dân các dân tộc Xứ Lạng.Trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử, ông Sầm Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh nhận định: Cho đến thời điểm này, ở Lạng Sơn, việc triển khai công tác bầu cử đã được thực hiện nhanh, gọn, kịp thời đúng theo quy định của luật pháp, đáp ứng yêu cầu đặt ra.Bộ đội Biên phòng triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử cho nhân dân khu vực biên giớiCó được những kết quả bước đầu đó, là sự thống nhất của cả hệ thống chính trị ở địa phương mà đi đầu là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ...

LSO-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn ra những người có đức, có tài đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Lạng Sơn đã và đang tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử. Đây thực sự là “ngày hội lớn” của nhân dân các dân tộc Xứ Lạng.
Trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử, ông Sầm Đức Bình – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh nhận định: Cho đến thời điểm này, ở Lạng Sơn, việc triển khai công tác bầu cử đã được thực hiện nhanh, gọn, kịp thời đúng theo quy định của luật pháp, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Bộ đội Biên phòng triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử cho nhân dân khu vực biên giới
Có được những kết quả bước đầu đó, là sự thống nhất của cả hệ thống chính trị ở địa phương mà đi đầu là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp trung ương, Lạng Sơn đã triển khai ngay việc thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Trong vòng 1 tuần sau đó đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cấp tỉnh. Đến ngày 16/2, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử từ cấp tỉnh tới cơ sở. Ngày 22/2 đã hoàn thành triển khai công tác bầu cử tới cấp xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm này, Lạng Sơn đã hoàn thành hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, có 10 người được giới thiệu ứng cử. Đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, ở cấp tỉnh sơ bộ có 103 người, không có người tự ứng cử; cấp huyện sơ bộ có 627 người, trong đó 1 người tự ứng cử (huyện Chi Lăng); cấp xã sơ bộ có 8.875 người, trong đó 8 người tự ứng cử (Cao Lộc 4 người và Hữu Lũng 4 người). Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND theo đúng quy định. Đến 10/4 tiến hành xong việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, nơi làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử theo luật định. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 có nhiều điểm mới như: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong cùng một ngày; sử dụng đồng thời Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND… Do đó, các cơ quan hữu quan đã tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và địa phương, tuyên truyền các văn bản luật một cách nghiêm túc ngay từ những bước đầu tiên. Đặc biệt, cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã mở chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; chú trọng giới thiệu những điểm mới của Luật bầu cử, các tiêu chuẩn của ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp… nhằm động viên được mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác đi bầu. Riêng đối với Sở Nội vụ-cơ quan thường trực bầu cử, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bầu cử ở tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định dự trù kinh phí bầu cử. Đồng thời chuẩn bị tốt cho các hội nghị liên quan đến công tác bầu cử, tổ chức khắc dấu tập trung cho Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã; in ấn tài liệu, biểu mẫu đảm bảo phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp… Nhằm thống nhất trong tổ chức thực hiện bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức các đoàn xuống các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử như về nghiệp vụ công tác bầu cử, về đảm bảo các điều kiện vật chất cho bầu cử….
Nhân dân khối ĐạiThắng, phường Chi Lăng tích cực nộp thuế cho ngân sách nhà nước – Ảnh: N.N
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, với sự chuẩn bị và triển khai nghiêm túc, kịp thời sẽ là cơ sở để Lạng Sơn tổ chức tốt cuộc bầu cử, để ngày 22/5 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Bảo Vy