Chủ nhật,  23/01/2022

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Văn Lãng

LSO-Ngày 15/4/2011, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Văn Lãng.Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu tại buổi kiểm traĐến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được huyện Văn Lãng tổ chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức gồm 46 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016, đảm bảo được định hướng chỉ đạo về cơ cấu, thành phần đại biểu như: nữ chiếm 30,4%; tuổi trẻ chiếm 17,4%; người ngoài đảng 13%...Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được chú trọng. Các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử được quan tâm, tích cực thực hiện…Lãnh đạo huyện...

LSO-Ngày 15/4/2011, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Văn Lãng.
Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu tại buổi kiểm tra
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được huyện Văn Lãng tổ chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức gồm 46 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016, đảm bảo được định hướng chỉ đạo về cơ cấu, thành phần đại biểu như: nữ chiếm 30,4%; tuổi trẻ chiếm 17,4%; người ngoài đảng 13%…Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được chú trọng. Các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử được quan tâm, tích cực thực hiện…
Lãnh đạo huyện Văn Lãng báo cáo với Đoàn kiểm tra
Phát biểu tại buổi kiểm tra, sau khi biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện và chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí trưởng đoàn đề nghị huyện Văn Lãng rà soát lại toàn bộ văn bản của Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã hoàn chỉnh thành bộ hồ sơ chính thức; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức bầu cử, các tiểu ban giúp việc tăng cường công tác tham mưu, chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh; quan tâm đến hội nghị hiệp thương tại các xã, lập danh sách chính thức người ứng cử đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, số dư; rà soát lại hồ sơ những người đưa vào danh sách chính thức; tập huấn, chú trọng hoạt động của các tổ bầu cử; chỉ đạo việc lập, niêm yết danh sách cử tri, những người ứng cử đúng thời hạn; chuẩn bị tốt các phương án xử lý kịp thời những tình huống xảy ra…
Lãnh đạo Công an huyện báo cáo về công tác đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp tại các xã Trùng Quán, Thành Hòa.

Đức Anh