Thứ ba,  18/01/2022

Ủy ban bầu cử tỉnh: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

LSO-Ngày 18/4/2011, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trương Hùng Anh - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc tại xã Tân ThànhTại buổi làm việc, UBND xã Tân Thành đã báo cáo với đoàn tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp được xã triển khai thực hiện đúng luật, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 37 đại biểu, đảm bảo được định hướng chỉ đạo về cơ cấu, thành phần để bầu lấy 25 đại biểu; đã tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết đúng thời gian quy...

LSO-Ngày 18/4/2011, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trương Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.
Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc tại xã Tân Thành
Tại buổi làm việc, UBND xã Tân Thành đã báo cáo với đoàn tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp được xã triển khai thực hiện đúng luật, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 37 đại biểu, đảm bảo được định hướng chỉ đạo về cơ cấu, thành phần để bầu lấy 25 đại biểu; đã tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền; chuẩn bị cơ sở vật chất; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được triển khai tích cực.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của xã Tân Thành trong triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng chí đề nghị xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; chuẩn bị tốt cho hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên; tiến hành rà soát lại danh sách cử tri và thẻ cử tri để đảm bảo chính xác và thuận tiện cho cử tri khi đi bầu; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; phân công cán bộ, đảng viên nắm địa bàn… để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thúy Hường