Thứ sáu,  21/01/2022

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

LSO- Chiều ngày 21/4/2011, Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Lạc và thành phố Lạng Sơn. Đoàn làm việc tại xã Quảng LạcTại xã Quảng Lạc, UBBC xã đã báo cáo về ra công bố số đơn vị bầu cử, chuẩn bị các bước về khánh tiết. Căn cứ theo Luật bầu cử, Quảng Lạc có 6 đơn vị bầu cử, chia làm 8 khu vực bỏ phiếu, số lượng đại biểu được bầu tại Hội đồng nhân dân xã là 26 người. Xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú các vị đại biểu được giới thiệu cơ bản đạt tỷ lệ biểu quyết 95% trở lên. Đã ra quyết định thành lập 6 ban bầu cử, mỗi ban gồm 7 người đúng theo quy định. Đã tổ chức hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách 39 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đồng thời chốt, niêm...

LSO- Chiều ngày 21/4/2011, Đoàn Kiểm tra công tác bầu cử tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Lạc và thành phố Lạng Sơn.

Đoàn làm việc tại xã Quảng Lạc

Tại xã Quảng Lạc, UBBC xã đã báo cáo về ra công bố số đơn vị bầu cử, chuẩn bị các bước về khánh tiết. Căn cứ theo Luật bầu cử, Quảng Lạc có 6 đơn vị bầu cử, chia làm 8 khu vực bỏ phiếu, số lượng đại biểu được bầu tại Hội đồng nhân dân xã là 26 người. Xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú các vị đại biểu được giới thiệu cơ bản đạt tỷ lệ biểu quyết 95% trở lên. Đã ra quyết định thành lập 6 ban bầu cử, mỗi ban gồm 7 người đúng theo quy định. Đã tổ chức hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách 39 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đồng thời chốt, niêm yết danh sách cử tri gồm 2.813 người, trong đó nam là 1.355, nữ 1.458 cử tri. Các bước và kế hoạch được thực hiện đúng luật. Xã đã tổ chức tuyên truyền về bầu cử, cho đến nay nhân dân đã nắm được những vấn đề cơ bản về bầu cử, ngày bầu cử và quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử.
Tại thành phố Lạng Sơn, UBBC thành phố đã báo cáo trước Đoàn về công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân thành phố đã hiệp thương 46 ứng cử viên chính thức để bầu 30 đại biểu, 8 đơn vị bầu; Hội đồng nhân dân phường, xã 322 ứng cử để bầu 217 đại biểu. Đã hướng dẫn các phường, xã về bầu cử, ấn định các khu vực bỏ phiếu. Đã triển khai tuyên truyền mục đích ý nghĩa, trách nhiệm, quyền hạn của cử tri. Tổ chức tuyên truyền lưu động, trang trí khánh tiết. Việc công bố danh sách, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri với người ứng cử, hiệp thương, niêm yết danh sách, bảo vệ an ninh trật tự đều được tiến hành đúng luật, chu đáo và hiệu quả.

Đoàn làm việc tại thành phố Lạng Sơn

Sau khi nghe các ý kiến và thảo luận, Đoàn đã biểu dương những cố gắng của xã, thành phố, trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, cử tri, các đơn vị đóng trên địa bàn, xử lý các tình huống liên quan đến danh sách ứng cử viên, số liệu tiến độ; chỉ đạo việc thực hiện trang trí khánh tiết trang trọng, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.


ta content=”text/html; charset=utf-8″ http-equiv=”Content-Type”>
ta content=”Word.Document” name=”ProgId”>
ta content=”Microsoft Word 11″ name=”Generator”>
ta content=”Microsoft Word 11″ name=”Originator”>

nk href=”file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtml15clip_filelist.xml” rel=”File-List”>


Đông Bắc