Thứ hai,  24/01/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt Ðoàn đại biểu cựu tù chính trị, tù binh huyện Bình Chánh

Kỷ niệm 36 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2011), chiều 21-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu tù chính trị, tù binh huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) nhân dịp các đại biểu ra thăm Hà Nội. Gần 100 đại biểu có mặt trong buổi tiếp là những người từng bị tù đày tại các nhà lao của thực dân, đế quốc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Bình Chánh là căn cứ của các lực lượng cách mạng; quân và dân Bình Chánh đã tạo nên nhiều chiến công hiển hách, được ghi vào lịch sử vũ trang của QĐND Việt Nam. Với những đóng góp và chiến công vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 11/16 xã, thị trấn của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Bình Chánh hiện nay có gần 7.000 hộ gia đình chính sách, hơn 2.300 liệt sĩ, hơn...

Kỷ niệm 36 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2011), chiều 21-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu tù chính trị, tù binh huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) nhân dịp các đại biểu ra thăm Hà Nội. Gần 100 đại biểu có mặt trong buổi tiếp là những người từng bị tù đày tại các nhà lao của thực dân, đế quốc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Bình Chánh là căn cứ của các lực lượng cách mạng; quân và dân Bình Chánh đã tạo nên nhiều chiến công hiển hách, được ghi vào lịch sử vũ trang của QĐND Việt Nam. Với những đóng góp và chiến công vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 11/16 xã, thị trấn của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Bình Chánh hiện nay có gần 7.000 hộ gia đình chính sách, hơn 2.300 liệt sĩ, hơn 400 Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động được gặp những người đã góp công sức, xương máu vào các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam; Đồng thời, nhấn mạnh khí phách dũng cảm, lòng kiên trung với Đảng, với dân tộc của các cựu tù chính trị, tù binh huyện Bình Chánh là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó có các cựu tù chính trị, tù binh huyện Bình Chánh. Những cống hiến ấy đã đưa đất nước có ngày độc lập, hòa bình và phát triển hôm nay. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung nhiều chính sách xã hội, trong đó có chính sách đối với người có công với cách mạng, triển khai công tác &#39Đền ơn đáp nghĩa&#39 thông qua các chế độ đãi ngộ xứng đáng trên cơ sở chính sách, pháp luật và điều kiện thực tế của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Chánh đã quan tâm, chăm lo chế độ đãi ngộ cho các đối tượng chính sách; chúc mừng những thành tựu phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh những năm qua. Chủ tịch nước mong rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Chánh, cũng như các địa phương trên cả nước, phải luôn chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Thế hệ trẻ cần học tập những tấm gương của thế hệ cha ông để từ đó quyết tâm góp sức xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, đền đáp công ơn của những người đã ngã xuống vì dân tộc.

Theo Nhandan