Thứ tư,  26/01/2022

Ðoàn thanh niên tích cực tuyên truyền về ngày bầu cử

Với tinh thần "Mỗi đoàn viên, thanh niên là một cử tri gương mẫu, là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động, phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016", Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã phát động phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.Đặc biệt, Tỉnh đoàn cùng các cơ sở đoàn xây dựng hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, tại các trụ sở của Đoàn, các trục đường chính tại các huyện; xuất bản Bản tin tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng tới bầu cử đại biểu QH và HĐND; phát hành đĩa chương trình phát thanh thanh niên tới 100% các cơ sở Đoàn; đăng tải các bài viết, văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên website Tỉnh đoàn nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nắm rõ từng bước trong công tác bầu cử, Tỉnh đoàn giao Ban Thanh, thiếu niên trường học lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền...

Với tinh thần “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một cử tri gương mẫu, là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động, phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016”, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã phát động phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn cùng các cơ sở đoàn xây dựng hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, tại các trụ sở của Đoàn, các trục đường chính tại các huyện; xuất bản Bản tin tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng tới bầu cử đại biểu QH và HĐND; phát hành đĩa chương trình phát thanh thanh niên tới 100% các cơ sở Đoàn; đăng tải các bài viết, văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên website Tỉnh đoàn nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nắm rõ từng bước trong công tác bầu cử, Tỉnh đoàn giao Ban Thanh, thiếu niên trường học lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND vào chương trình &#39Khi tôi 18&#39, gắn với lễ phát thẻ cử tri…

Trong những ngày này, các cơ sở đoàn và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đang triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, tập huấn, mạn đàm, trao đổi, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại các địa phương, đơn vị. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như trên các chương trình phát thanh, bản tin Đoàn, Trang thông tin điện tử Thành Đoàn và các trang thông tin của cơ sở Đoàn về bầu cử, các hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách, tiểu sử người ứng cử thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, tọa đàm, ý kiến cử tri, ý kiến của người ứng cử, hỏi – đáp về bầu cử, thi tìm hiểu về Luật Bầu cử. Tham gia tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pa-nô, áp phích; thông tin lưu động; niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử, phát các tờ rơi giới thiệu; tổ chức xe hoa phát thanh tuyên truyền. Việc tuyên truyền còn được thực hiện bằng các hình thức khác như hội thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao; triển lãm ảnh…

Theo Nhandan