Thứ tư,  19/01/2022

Tuổi trẻ Thủ đô thi tìm hiểu về bầu cử

Tối 27-4, tại sân khấu ngoài trời Đền Bà Kiệu, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thi "Nghị quyết của Đảng - Hành động của thanh niên" và "Những hiểu biết về Luật Bầu cử" giữa Đoàn Thanh niên năm quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy.Nội dung thi gồm ba phần: 'Chào hỏi', 'Chúng tôi nhận thức' và 'Chúng tôi hành động'. Ở các phần thi, các đội đã giới thiệu khái quát về địa phương, đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Luật Bầu cử QH. Ngoài ra, các bạn trẻ còn trả lời câu hỏi bắt buộc về nội dung các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên Thủ đô; nêu tinh thần của Nghị quyết Đảng và liên hệ với trách nhiệm bản thân của tổ chức Đoàn, Hội, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; tham gia hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Hơn 700 đoàn viên, thanh niên và hàng trăm người dân Thủ...

Tối 27-4, tại sân khấu ngoài trời Đền Bà Kiệu, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thi “Nghị quyết của Đảng – Hành động của thanh niên” và “Những hiểu biết về Luật Bầu cử” giữa Đoàn Thanh niên năm quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy.

Nội dung thi gồm ba phần: &#39Chào hỏi&#39, &#39Chúng tôi nhận thức&#39 và &#39Chúng tôi hành động&#39. Ở các phần thi, các đội đã giới thiệu khái quát về địa phương, đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Luật Bầu cử QH. Ngoài ra, các bạn trẻ còn trả lời câu hỏi bắt buộc về nội dung các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên Thủ đô; nêu tinh thần của Nghị quyết Đảng và liên hệ với trách nhiệm bản thân của tổ chức Đoàn, Hội, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; tham gia hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Hơn 700 đoàn viên, thanh niên và hàng trăm người dân Thủ đô, người nước ngoài đã theo dõi các phần thi. Thành đoàn Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai học tập, tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng theo hình thức tổ chức hội thi, nhằm cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thiết thực chào mừng bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 vừa ký Quyết định số 36/QĐ-UBBC về công bố danh sách và phân bổ người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh về các đơn vị bầu cử.

Theo đó, về đại biểu QH, số ứng cử gồm 13 người, số được bầu là bảy đại biểu được phân về ba đơn vị bầu cử thuộc 16 huyện, thị xã và thành phố. Về đại biểu HĐND tỉnh, danh sách chính thức 121 người ứng cử, số được bầu là 77 đại biểu, được phân bổ về 22 đơn vị bầu cử. Tại Gia Lai không có trường hợp người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ngày 28-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo khái quát kết quả kinh tế – xã hội năm 2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2011-2015, nhằm bổ sung thông tin cho những người ứng cử xây dựng, cụ thể hóa chương trình hành động của mình.

Ngày 28-4-2011, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến kế hoạch gặp mặt, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và công bố quyết định phân bổ người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh tại các khu vực đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng thời gian, kế hoạch.

Theo Nhandan