Thứ sáu,  28/01/2022

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại huyện Bắc Sơn

LSO-Ngày 29/4/2011, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bắc Sơn. Làm việc tại xã Bắc SơnTrong buổi sáng, đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử 2 xã Hưng Vũ và Bắc Sơn. Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đến nay, các xã đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng luật. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự…đang tiếp tục được triển khai.Đoàn công tác kiểm tra điểm niêm yết danh sách cử tri tại xã Hưng VũBuổi chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử thị trấn Bắc Sơn. Nhiệm kỳ 2011 – 2016, thị trấn Bắc Sơn có 40 người được giới thiệu ứng cử HĐND thị trấn, trong đó, cơ cấu gồm: nữ chiếm 30%, dân tộc 40%, tuổi trẻ 17,5%, ngoài Đảng 17,5%... đảm bảo công tác bầu...

LSO-Ngày 29/4/2011, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bắc Sơn.
Làm việc tại xã Bắc Sơn
Trong buổi sáng, đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử 2 xã Hưng Vũ và Bắc Sơn. Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đến nay, các xã đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng luật. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự…đang tiếp tục được triển khai.
Đoàn công tác kiểm tra điểm niêm yết danh sách cử tri tại xã Hưng Vũ
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử thị trấn Bắc Sơn. Nhiệm kỳ 2011 – 2016, thị trấn Bắc Sơn có 40 người được giới thiệu ứng cử HĐND thị trấn, trong đó, cơ cấu gồm: nữ chiếm 30%, dân tộc 40%, tuổi trẻ 17,5%, ngoài Đảng 17,5%… đảm bảo công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng quy trình, đúng Luật. Tại UBND huyện, đoàn công tác đã nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện về quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Bắc Sơn đã lập danh sách chính thức 49 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu ra 35 đại biểu, 737 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu ra 484 đại biểu. Huyện đã thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tại đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.
Làm việc tại huyện Bắc Sơn
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Thanh đã ghi nhận những cố gắng của các xã và của huyện trong triển khai công tác bầu cử đại đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới Ủy ban bầu cử các cấp cần tiếp tục chỉ đạo rà soát niêm yết danh sách cử tri và đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử; tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, tiếp xúc cử tri… đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Hoàng Vương