Thứ tư,  19/01/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tràng Định và Văn Lãng

LSO-Ngày 28/4/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tràng Định và Văn Lãng.*Tại Huyện ủy Tràng Định, đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhiệm vụ năm 2011 với những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Kết luận số 02 - KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; những đề xuất, kiến nghị… Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã nêu lên những vấn đề xung quanh các nội dung...

LSO-Ngày 28/4/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tràng Định và Văn Lãng.
*Tại Huyện ủy Tràng Định, đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhiệm vụ năm 2011 với những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Kết luận số 02 – KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011; tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; những đề xuất, kiến nghị…
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã nêu lên những vấn đề xung quanh các nội dung của chương trình làm việc, cụ thể như: việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó cần đổi mới hình thức triển khai Nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; làm tốt việc định hướng công tác thông tin tuyên truyền, quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ làm công tác tuyên giáo; về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế, phát triển nông lâm nghiệp, cần quy hoạch được diện tích cho sản xuất nông nghiệp thế mạnh của huyện; phát huy lợi thế cửa khẩu, trước mắt là quy hoạch và kêu gọi đầu tư; về cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ công chức; xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 11, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; về công tác bầu cử, cần hết sức quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự an toàn cho cuộc bầu cử, quản lý, tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định; xung quanh các kiến nghị của huyện…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả của huyện làm được và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới như: phát triển nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; trong trồng rừng cần nghiên cứu phát triển các loại cây trồng phù hợp; tuyên truyền, vận động, nâng cao dân trí, thay đổi tập quán, dạy nghề cho lao động nông thôn; chăm lo các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; phải làm chuyển biến căn bản về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, kiểm tra loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; chăm lo đội ngũ cán bộ xã, các tổ chức đoàn thể. Thực hiện Nghị quyết 11 với các chính sách an sinh xã hội… Về công tác bầu cử, cần tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc địa bàn.
*Tại Huyện ủy Văn Lãng, đoàn công tác đã nghe huyện báo cáo các nội dung theo yêu cầu chương trình làm việc. Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số vấn đề, nội dung như: thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền, quản lý các ấn phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền; đào tạo đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện cải cách hành chính; công tác dân vận; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện Nghị quyết 11, tăng thu ngân sách, tiết kiệm điện…; chống buôn lậu và gian lận thương mại; an toàn lao động; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xung quanh việc triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Phát biểu ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những nội dung mà huyện Văn Lãng cần chú trọng làm tốt như: về lợi thế kinh tế cửa khẩu, phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, những vấn đề thuộc trách nhiệm Nhà nước phải quan tâm làm tốt; chăm lo lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, hết sức quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện… Trong xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Nghị quyết của Đảng là cơ sở để thống nhất tư tưởng và hành động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của chính quyền, tập trung cải cách hành chính trong đó cải cách thủ tục hành chính, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát… Về công tác bầu cử, huyện cần tăng cường kiểm tra, nếu có vướng mắc chỉ đạo giải quyết ngay, đảm bảo an ninh trật tự an toàn, vận động, thông báo cho cử tri đi bầu cử đúng quy định.

HT