Thứ năm,  27/01/2022

Giảm đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu của Bình Thuận còn 52

Ngày 30-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 78/ NQ-CP của Chính phủ phê chuẩn việc giảm số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu của Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016Theo đó, số đại biểu được bầu của tỉnh Bình Thuận giảm từ 53 xuống còn 52; số đại biểu được bầu của đơn vị bầu cử số 2 ở huyện Tuy Phong gồm các xã Chí Công, Hoà Phú, Hoà Minh và thị trấn Phan Rí Cửa giảm từ ba (03) xuống còn hai (02).Việc này liên quan đến một trường hợp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 ở Bình Thuận. Sau khi phát hiện sai phạm liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm người được giới thiệu ứng cử và biên bản về hội nghị này của Sở Y tế Bình Thuận đối với bà Phan Thị Song Vân, hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình tỉnh; bản thân bà Phan Thị Song Vân cũng đã...

Ngày 30-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 78/ NQ-CP của Chính phủ phê chuẩn việc giảm số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu của Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

Theo đó, số đại biểu được bầu của tỉnh Bình Thuận giảm từ 53 xuống còn 52; số đại biểu được bầu của đơn vị bầu cử số 2 ở huyện Tuy Phong gồm các xã Chí Công, Hoà Phú, Hoà Minh và thị trấn Phan Rí Cửa giảm từ ba (03) xuống còn hai (02).
Việc này liên quan đến một trường hợp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 ở Bình Thuận. Sau khi phát hiện sai phạm liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm người được giới thiệu ứng cử và biên bản về hội nghị này của Sở Y tế Bình Thuận đối với bà Phan Thị Song Vân, hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình tỉnh; bản thân bà Phan Thị Song Vân cũng đã có đơn xin rút tên ứng cử, Uỷ ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã báo cáo, có văn bản đề nghị các cấp thẩm quyền ở T.Ư xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo Nhandan