Thứ sáu,  28/01/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ, đã ký Nghị định số 28/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công, ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27-7-2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công. Theo đó, ngành điện có năm công ty, đơn vị không được đình công; ngành khí đốt có ba đơn vị; ngành giao thông vận tải có 17 tổng công ty và công ty; ngành bưu chính - viễn thông có bảy công ty, doanh nghiệp dịch vụ đô thị có 27 công ty không được đình công...Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6 năm nay.Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg về việc Thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Có bảy đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng được triển khai thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-6-2011; thời gian thực hiện thí điểm là hai năm, trong đó, trong sáu...

Thủ tướng Chính phủ, đã ký Nghị định số 28/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công, ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27-7-2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công. Theo đó, ngành điện có năm công ty, đơn vị không được đình công; ngành khí đốt có ba đơn vị; ngành giao thông vận tải có 17 tổng công ty và công ty; ngành bưu chính – viễn thông có bảy công ty, doanh nghiệp dịch vụ đô thị có 27 công ty không được đình công…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6 năm nay.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg về việc Thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Có bảy đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng được triển khai thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-6-2011; thời gian thực hiện thí điểm là hai năm, trong đó, trong sáu tháng cuối, các cơ quan chức năng hoàn thiện quy trình để tổng kết thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, phục vụ cho việc triển khai trên toàn bộ hệ thống cửa khẩu cảng biển toàn quốc…

Theo Nhandan