Thứ ba,  25/01/2022

Thành phố Lạng Sơn xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

LSO-Những năm gần đây, diện mạo kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ngày càng chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị nông lâm nghiệp. An ninh trật tự được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Nguyên nhân quan trọng để đạt được kết quả đó là do hệ thống chính trị của thành phố thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố vững mạnh, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.Đảng bộ thành phố Lạng Sơn hiện có 61 chi, Đảng bộ trực thuộc, với tổng số gần 4.500 đảng viên. Qua đánh giá phân loại, hằng năm, Đảng bộ thành phố có trên 72% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trung bình mỗi năm kết nạp được 136 đảng viên. Trong 5 năm (2005-2010), thành phố luôn là địa bàn dẫn đầu của toàn tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,94%. Đường Lê Lợi - một trong những đường phố...

LSO-Những năm gần đây, diện mạo kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ngày càng chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị nông lâm nghiệp. An ninh trật tự được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Nguyên nhân quan trọng để đạt được kết quả đó là do hệ thống chính trị của thành phố thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố vững mạnh, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.
Đảng bộ thành phố Lạng Sơn hiện có 61 chi, Đảng bộ trực thuộc, với tổng số gần 4.500 đảng viên. Qua đánh giá phân loại, hằng năm, Đảng bộ thành phố có trên 72% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trung bình mỗi năm kết nạp được 136 đảng viên. Trong 5 năm (2005-2010), thành phố luôn là địa bàn dẫn đầu của toàn tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,94%.
Đường Lê Lợi – một trong những đường phố trung tâm của thành phố Lạng Sơn
Một trong những giải pháp quan trọng được đảng bộ thực hiện là tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể. Đến nay, đã cơ bản chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức trong giờ làm việc có thói quen ngồi uống trà với nhau, đi làm muộn gây bức xúc cho nhân dân… Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm thời gian, tránh phô trương hình thức. Tại bộ phận “một cửa” của các phường, xã và của thành phố có cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, có bàn ghế tiếp dân, tủ sách pháp luật, có bản niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu lệ phí theo quy định, thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày, giờ hành chính trong tuần với các nội dung về hộ tịch, chứng thực, địa chính, xây dựng…, tránh gây phiền hà cho nhân dân.
Cũng như nhiều năm qua, những tháng đầu năm 2011, công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở thành phố Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của thành phố có những thuận lợi cơ bản. Đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ chính quyền, nhân dân luôn được duy trì, đại hội các cơ sở đảng đến đại hội Đảng bộ thành phố vừa được tiến hành thành công và nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Với những tiền đề thuận lợi này, Ban thường vụ Thành ủy đã tăng cường chỉ đạo các ban đảng của thành ủy, các cấp ủy đảng cơ sở làm tốt những công việc quan trọng của công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị như: công tác chính trị – tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động quần chúng. Trong công tác chính trị – tư tưởng, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của các tổ chức đảng, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng – Nhà nước và giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được tăng cường, đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, đúng định hướng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo chuyển mạnh từ học tập sang làm theo đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong suy nghĩ, hành động, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm phát triển đảng viên mới hài hòa cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động để phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến, làm nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Mặt khác, Ban Thường vụ cũng chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức về đảng cho đảng viên, quần chúng, làm cơ sở cho việc phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng đảng viên.
Một góc thành phố Lạng Sơn – Ảnh: Thanh Sơn

Với những nỗ lực đáng ghi nhận, 3 tháng đầu năm 2011, thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội. Đảng bộ thành phố đã tổ chức được 128 buổi thông báo thời sự cho hơn 1 vạn lượt người nghe, mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng đảng, tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ theo quy định của pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Đây là những tiền đề rất thuận lợi, đảm bảo cho thành phố tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

Hoàng Thái