Thứ tư,  19/01/2022

Hòa Sơn sẵn sàng cho ngày bầu cử

LSO-Đến xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng vào những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc hết sức khẩn trương của những cán bộ UBND xã và người dân nơi đây. Tất cả đều đang tất bật chuẩn bị, chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày hội lớn của toàn dân tộc.Là một xã có diện tích lớn, dân số đông lại phân bố không đều nên việc triển khai công tác bầu cử ở xã Hòa Sơn gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử được xã tiến hành chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Ủy ban bầu cử (UBBC) xã đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ xã triển khai theo đúng các bước, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.Họp triển khai công tác bầu cử tại xã Hòa SơnÔng Dương Minh Phong, Chủ tịch UBBC xã Hòa Sơn cho biết, qua ba lần hiệp thương, UBBC đã chốt danh sách...

LSO-Đến xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng vào những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc hết sức khẩn trương của những cán bộ UBND xã và người dân nơi đây. Tất cả đều đang tất bật chuẩn bị, chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Là một xã có diện tích lớn, dân số đông lại phân bố không đều nên việc triển khai công tác bầu cử ở xã Hòa Sơn gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử được xã tiến hành chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Ủy ban bầu cử (UBBC) xã đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ xã triển khai theo đúng các bước, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.
Họp triển khai công tác bầu cử tại xã Hòa Sơn
Ông Dương Minh Phong, Chủ tịch UBBC xã Hòa Sơn cho biết, qua ba lần hiệp thương, UBBC đã chốt danh sách ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND xã là 43 ƯCV. Nhìn chung, cơ cấu thành phần ƯCV đều đảm bảo theo quy định. Cụ thể có 13 người trẻ (chiếm 30,2%); 12 ƯCV nữ (27,9%); 10 ƯCV ngoài Đảng (23,2%); 28 ƯCV người dân tộc thiểu số (65,1%) và 2 ƯCV người dân tộc ít người. Đồng thời tiến hành niêm yết danh sách cử tri (4.619 cử tri) tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn, các khu đông dân cư để tiện cho người dân theo dõi. UBBC xã đã thành lập 8 đơn vị bầu cử, 10 tổ bầu cử, 10 hòm phiếu chính đặt tại 10 khu vực bỏ phiếu của 12 thôn và tiến hành rà soát tổng hợp các hòm phiếu phục vụ cho công tác bầu cử. Số hòm phiếu còn dùng được là 2 hòm và đề nghị UBBC huyện bổ sung thêm 8 hòm phiếu chính và một số hòm phiếu phụ. Bên cạnh đó, UBBC xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước ngày bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các thôn thường xuyên tổ chức các buổi phát thanh tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND trên hệ thống loa phát thanh vào buổi sáng và chiều hàng ngày để nhân dân được biết và thực hiện. Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ cho cuộc bầu cử nên hiểu biết của nhân dân được nâng cao. Các cử tri phấn khởi, chờ đón ngày bầu cử, lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử được coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không thể lơ là mất cảnh giác. UBBC xã đã thành lập Tiểu ban bảo vệ bầu cử, giao cho ban công an xã xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện kéo dài tránh tình trạng gây bức xúc trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, tương đối phức tạp, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, cử tri đông đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai, các bước của cuộc bầu cử. Hiện nay, xã vẫn còn một số người dân đi nơi khác làm ăn, không khai báo tạm trú tạm vắng với ban công an. Trước thực trạng đó, UBBC xã đã thông báo đến từng gia đình để nhắc nhở con em về đúng ngày bầu cử hoặc lấy giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác để đảm bảo tất cả mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử, để 22/5 thực sự là ngày hội lớn của nhân dân trên cả nước.

Ngọc Hiếu