Thứ sáu,  28/01/2022

Nghị quyết 30a đến với người nghèo Nghệ An

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, được triển khai thực hiện tại ba huyện nghèo của tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong với tổng nguồn vốn huy động thực hiện là 835 nghìn 257 triệu đồng.Nhờ vậy, đã có gần bảy nghìn hộ nghèo của ba huyện được hỗ trợ xây dựng nhà ở, 35 công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng, hơn 1.200 người được đào tạo nghề, gần 50 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách... Bình quân hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo của ba huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong giảm hơn 4%...Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hồ Cảnh cho biết, huyện có 18 xã, thị trấn trong đó 17 xã đặc biệt khó khăn. Là huyện có địa bàn rộng, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao 53,5% (năm 2009), 73% (năm 2011 theo chuẩn mới), cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế... Sau khi có Nghị quyết 30a, UBND huyện đã sáp nhập các ban chỉ đạo cấp huyện về thực hiện Nghị quyết 30a, 134, 135 và dự án...

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, được triển khai thực hiện tại ba huyện nghèo của tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong với tổng nguồn vốn huy động thực hiện là 835 nghìn 257 triệu đồng.

Nhờ vậy, đã có gần bảy nghìn hộ nghèo của ba huyện được hỗ trợ xây dựng nhà ở, 35 công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng, hơn 1.200 người được đào tạo nghề, gần 50 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách… Bình quân hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo của ba huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong giảm hơn 4%…

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hồ Cảnh cho biết, huyện có 18 xã, thị trấn trong đó 17 xã đặc biệt khó khăn. Là huyện có địa bàn rộng, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao 53,5% (năm 2009), 73% (năm 2011 theo chuẩn mới), cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế… Sau khi có Nghị quyết 30a, UBND huyện đã sáp nhập các ban chỉ đạo cấp huyện về thực hiện Nghị quyết 30a, 134, 135 và dự án xây dựng nông thôn mới thành một ban chỉ đạo chung gọi là Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn huyện. Trong hai năm, huyện đã huy động được 43 tỷ đồng của hai doanh nghiệp là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam xây dựng một cầu dân sinh, ba trường học và năm trạm y tế. Lồng ghép vốn từ nhiều chương trình dự án để đầu tư xây dựng, hỗ trợ làm mới 2.023 ngôi nhà theo quyết định 167, 15 km đường giao thông, 14 km đường điện; hỗ trợ khai hoang, phục hóa 41,3 ha đất, hỗ trợ 889 con trâu, bò, 2.820 hộ được hỗ trợ tiền làm chuồng trâu bò, cấp 290 tấn gạo cho hộ nghèo ở các bản vùng giáp biên giới.

Tại huyện Quế Phong, sau hai năm triển khai thực hiện, đã xóa được 2.673 trong số 2.915 hộ có nhà ở dột nát tạm bợ; hỗ trợ hộ nghèo các thôn bản giáp ranh biên giới, đào tạo nghề, thu hút cán bộ… tạo chuyển biến một bước về đời sống của người dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58,22% năm 2009 xuống còn dưới 40% năm 2010 theo chuẩn cũ.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hải Thành cho biết: Qua hai năm, việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ vẫn còn một số tồn tại khó khăn. Đó là nhận thức về nghị quyết chưa thật sự thống nhất ở các cấp nên việc chỉ đạo thực hiện chưa thật sự quyết liệt, việc bố trí đầu tư chưa xuất phát từ nhu cầu người dân. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ lao động còn hạn chế, bố trí nguồn vốn đầu tư chưa cân đối… Định mức hỗ trợ chuồng trại còn quá thấp, nguồn vốn bố trí cho huyện để thực hiện các chương trình theo đề án còn chậm và thiếu. Một số bài học kinh nghiệm của huyện đó là: Cần tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ tính ưu việt của chương trình dự án, quyền và nghĩa vụ của đối tượng hưởng thụ để từ đó tự giác thực hiện. Việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền, quản lý và kiểm tra giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Cần tăng cường và phối hợp tốt hơn công tác giám sát, kiểm tra của cấp trên trong quá trình thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn huyện, xã…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Nghệ An đã đề ra sáu chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 đến 5%; 100% số hộ nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ. Hằng năm, tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho từ 2.500 đến 3.000 lao động, 100% số lao động thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ dạy nghề miễn phí; 50% số xã thuộc ba huyện nghèo cơ bản có đầy đủ các công trình hạ tầng cơ sở; tăng cường bố trí cán bộ về làm Phó Chủ tịch UBND xã và tổ chức thực hiện tốt các chính sách về giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác… Để thực hiện chỉ tiêu trên tỉnh cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết 30a. Tăng cường vai trò trách nhiệm và cải tiến phương pháp hoạt động chỉ đạo của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện; huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các huyện nghèo… Các cấp, các ngành và địa phương của ba huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội phù hợp đặc điểm của từng địa phương, chú trọng phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên thiên…

Theo Nhandan