Thứ sáu,  28/01/2022

Kiểm tra công tác bầu cử tại Thừa Thiên – Huế

* Nam Định chiếu phim tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Ngày 3-5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) và Hội đồng Bầu cử Trung ương do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của tỉnh. Về triển khai công tác bầu cử, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tại Thừa Thiên - Huế đã công bố danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu QH (trong đó có ba đại biểu T.Ư giới thiệu) tại ba đơn vị bầu...

* Nam Định chiếu phim tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Ngày 3-5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) và Hội đồng Bầu cử Trung ương do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên – Huế báo cáo Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 của tỉnh. Về triển khai công tác bầu cử, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tại Thừa Thiên – Huế đã công bố danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu QH (trong đó có ba đại biểu T.Ư giới thiệu) tại ba đơn vị bầu cử; 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 14 đơn vị bầu; 458 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 75 đơn vị bầu cử và 5.867 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được phân bổ về 961 đơn vị bầu cử; 100% số đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã đã niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách 781,867 cử tri trong toàn tỉnh. Danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã được in và cấp cho các xã niêm yết tại các tổ bầu cử. Toàn tỉnh đã thành lập 998 tổ bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp; trong đó có 975 tổ bầu cử bốn cấp và 23 tổ bầu cử ba cấp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử tiếp tục được đẩy mạnh và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cấp, các ngành triển khai tích cực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên – Huế, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị Thừa Thiên – Huế coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử, nhất là tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử nghiêm túc, không chủ quan; tăng cường phối hợp tốt giữa các lực lượng vũ trang, nêu cao tinh thần cảnh giác, dự báo tình hình, tránh những diễn biến xấu xảy ra; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; thực hiện nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, để ngày bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016 thật sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phú Lộc cùng một số điểm bầu cử tại Thừa Thiên – Huế.

* Trong tháng 5, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Nam Định bắt đầu tổ chức các đợt chiếu phim tuyên truyền bầu cử QH và HĐND các cấp tại các khu trung tâm văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là thành phố Nam Định và các huyện có tuyến biên giới biển, chiếu phim miễn phí tại các đồn biên phòng và các xã có đồn biên phòng đóng quân. Các phim được lựa chọn trình chiếu phục vụ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ là: Hà Nội mùa đông năm 46, Đừng đốt, Nguyễn Ái Quốc với Lê-nin, Vượt qua bến Thượng Hải.

Theo Nhandan