Chủ nhật,  23/01/2022

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Ngày 3-5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3-5-1946 - 3-5-2011).Dự lễ, có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cơ quan dân tộc qua các thời kỳ và lãnh đạo các cơ quan dân tộc của gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, khóa 9 của BCH T.Ư Đảng về Công tác dân tộc; Chương trình 135, 134 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đất sản...

Ngày 3-5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3-5-1946 – 3-5-2011).

Dự lễ, có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cơ quan dân tộc qua các thời kỳ và lãnh đạo các cơ quan dân tộc của gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, khóa 9 của BCH T.Ư Đảng về Công tác dân tộc; Chương trình 135, 134 về phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, trợ giá của Chính phủ… đã tạo ra sự thay đổi căn bản cho các địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đến nay, các tiêu chí quan trọng như điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng; chợ vùng cao… được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo ra sự ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, công tác dân tộc có ý nghĩa chiến lược quan trọng, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đánh giá cao nỗ lực phấn đấu cũng như thành tích đã đạt được thời gian qua của cơ quan công tác dân tộc, tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc miền núi nhưng những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với mong muốn. Do đặc điểm địa bàn rộng lớn; địa hình chia cắt; thiên tai, lũ lụt, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa phát triển, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở nhiều hạn chế… nên vùng đồng bào dân tộc và miền núi nước ta còn nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, cơ quan công tác dân tộc cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc và Đại đoàn kết dân tộc; đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân tộc; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chiến lược công tác dân tộc thời kỳ 2011-2020; đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách dân tộc mới phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý cơ quan công tác dân tộc cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; đồng thời làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ để nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác dân tộc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Nhandan