Chủ nhật,  23/01/2022

MTTQ thành phố Lạng Sơn tập trung cao độ cho ngày hội toàn dân

LSO-Nối tiếp những gì đã đạt được trong năm 2010, từ những tháng đầu năm 2011, MTTQ thành phố Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016, phục vụ cho công tác bầu cử sắp tới.Nhận được thông tri của Ban Thường trực MTTQ tỉnh về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, MTTQ thành phố nhanh chóng xây dựng kế hoạch thống nhất chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng luật, đặc biệt là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử một cách dân chủ, đúng tiến độ thời gian cho từng công việc.MTTQ T.P tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3Sau khi thực hiện bước một, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu,...

LSO-Nối tiếp những gì đã đạt được trong năm 2010, từ những tháng đầu năm 2011, MTTQ thành phố Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016, phục vụ cho công tác bầu cử sắp tới.
Nhận được thông tri của Ban Thường trực MTTQ tỉnh về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, MTTQ thành phố nhanh chóng xây dựng kế hoạch thống nhất chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng luật, đặc biệt là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử một cách dân chủ, đúng tiến độ thời gian cho từng công việc.
MTTQ T.P tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3
Sau khi thực hiện bước một, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ tới. Theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đạt 100%. Đồng thời, MTTQ thành phố đã phối hợp với Ủy ban bầu cử thành phố kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại 8/8 phường, xã về việc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; kết quả hiệp thương; thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử… Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện cơ sở chưa thực hiện đúng việc lập các biên bản theo mẫu, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã nhanh chóng phân công chuyên viên phụ trách địa bàn trực tiếp xuống phường, xã và khối, thôn để hướng dẫn thực hiện đúng trình tự bước hai. Để đảm bảo đúng thời gian quy định, MTTQ thành phố đã nhanh chóng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, sau đó triển khai hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với với các đại biểu ứng cử. Kết quả, 100% cử tri đã tín nhiệm với từng ứng cử viên, không có ý kiến nào phải xem xét, xác minh. Theo ghi nhận của chúng tôi tại phường Hoàng Văn Thụ, đơn vị thực hiện rất tốt công tác bầu cử thấy rằng, MTTQ phường đã thực hiện đúng các bước trong quá trình hiệp thương lựa chọn, việc điều hành, tổ chức các hội nghị, mời cử tri đến dự đều thực hiện tốt, nhất là việc lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Ông Phạm Phú Thành, Chủ tịch UB MTTQ phường cho biết, trong hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì 100% đã nhất trí, biểu quyết đối với các ứng cử viên cùng với những góp ý chân thành, thẳng thắn để các ứng cử viên dần hoàn thiện mình, cống hiến cho nhiệm vụ chung, nói lên tiếng nói của nhân dân.
Như vậy, tính đến hết ngày 14/4/2011, UB MTTQ thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới theo luật đảm bảo đúng thời gian, cơ cấu, thành phần. Theo đó, tổng số đại biểu ứng cử là 46 người để bầu lấy 30 người vào HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây đều là những người có tín nhiệm tại cơ sở, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch UB MTTQ thành phố cho biết, để đảm bảo đúng luật, MTTQ đã phát huy vai trò của mình trong công tác hiệp thương bầu cử và cùng các ngành chức năng giám sát việc thực hiện công tác bầu cử ở các phường, xã. Qua đó, đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận, nhất trí cao và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn cũng đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc, tuyên truyền các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo…thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động mọi người dân phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tự mình đi bỏ phiếu bầu cử ra những người có đủ đức, đủ tài cho địa phương.

Thời gian tới, ngoài việc nỗ lực hoàn thành tốt các mặt công tác, MTTQ thành phố sẽ tập trung cao độ phối hợp cùng với MTTQ xã, Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức tốt các hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử, để báo cáo với cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND.

Thanh Hòa