Chủ nhật,  16/01/2022

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng khu vực miền trung, Tây Nguyên

Ngày 4-5, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; và hơn 200 báo cáo viên, cán bộ chủ chốt của 16 tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, yêu cầu phải tiến hành sâu rộng và là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Cần học tập nghiêm túc, để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động. Cần tập trung tìm...

Ngày 4-5, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; và hơn 200 báo cáo viên, cán bộ chủ chốt của 16 tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, yêu cầu phải tiến hành sâu rộng và là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Cần học tập nghiêm túc, để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động. Cần tập trung tìm hiểu, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những quan điểm lớn trong các Văn kiện của Đại hội XI. Từ đó, cụ thể hóa thành Chương trình hành động, phù hợp với địa phương, đơn vị ở từng lĩnh vực công tác; đồng thời, nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng; uốn nắn những nhận thức lệch lạc và kiên quyết bác bỏ những quan điểm phản động của các thế lực thù địch.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 6-5.

Theo Nhandan