Thứ năm,  20/01/2022

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2011

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc đánh giá công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Các đồng chí: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước.Sau khi nghe báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011, 15 tham luận trình...

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc đánh giá công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Các đồng chí: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011, 15 tham luận trình bày tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan báo chí cả nước trong năm 2010. Năm 2010, với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra. Trong thành tựu và kết quả chung đó, có sự đóng góp công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định những nỗ lực to lớn của các cơ quan báo chí trong năm 2010 đã được Đảng, xã hội đánh giá cao. Sự đóng góp, công sức của báo chí thật đáng biểu dương; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI của Đảng. Báo chí đã nỗ lực, đồng hành cùng đất nước vượt qua khó khăn; tạo sự đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn của nhân dân. Trong tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí đã tỉnh táo thông tin, bình luận, bảo vệ lợi ích và thành quả của đất nước. Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đòi hỏi phải có tính chuyên nghiệp hơn; cần phải đào tạo đội ngũ những người làm báo có trình độ và bản lĩnh chính trị trong thời gian tới cũng như lâu dài.

Về nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí trong năm 2011, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của các cơ quan báo chí trong năm 2011 là tập trung tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân thấm nhuần sâu sắc các Văn kiện Đại hội XI của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện Kết luận số 02-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… Các cơ quan chức năng cần tổng kết cơ chế người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí; cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí để thông tin báo chí bảo đảm có lợi cho đất nước.

Theo Nhandan