Chủ nhật,  23/01/2022

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18

Chiều 6-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao (HNCC) Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) lần thứ 18 theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà X. B. Giu-đô-giô-nô.Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Ha-lim Pơ-đa-na-cu-su-maTại HNCC ASEAN-18, chủ đề 'Cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng các quốc gia toàn cầu', các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận phương hướng và biện pháp tiếp tục thúc đẩy, triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội; tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài; nâng cao vai trò của ASEAN trong cộng đồng quốc tế, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ thông qua một số văn kiện quan trọng.Theo chương trình, ngày 7-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN...

Chiều 6-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao (HNCC) Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) lần thứ 18 theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà X. B. Giu-đô-giô-nô.


Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Ha-lim Pơ-đa-na-cu-su-ma

Tại HNCC ASEAN-18, chủ đề &#39Cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng các quốc gia toàn cầu&#39, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận phương hướng và biện pháp tiếp tục thúc đẩy, triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột là chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội; tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài; nâng cao vai trò của ASEAN trong cộng đồng quốc tế, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ thông qua một số văn kiện quan trọng.
Theo chương trình, ngày 7-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự Lễ khai mạc HNCC ASEAN – 18 và các phiên họp liên quan của hội nghị.

Theo Nhandan