Thứ năm,  27/01/2022

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Ngày 7-5, tại đơn vị bầu cử số 1, quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử và các ứng cử viên đại biểu QH Khóa XIII đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quận ủy Trung ương, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hồi đồng Bầu cử tiếp xúc cử tri tại Quận Ba Đình Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trở thành đại biểu QH Khóa XIII. Nhiều cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng, đề cập vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn và quan trọng của QH Khóa XIII. QH Khóa XIII hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Ngày 7-5, tại đơn vị bầu cử số 1, quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử và các ứng cử viên đại biểu QH Khóa XIII đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quận ủy Trung ương, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hồi đồng Bầu cử tiếp xúc cử tri tại Quận Ba Đình
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trở thành đại biểu QH Khóa XIII. Nhiều cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng, đề cập vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn và quan trọng của QH Khóa XIII. QH Khóa XIII hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm hoạt động của các khóa QH trước, QH Khóa XIII phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam…
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu cử tri nhiều phường trên địa bàn thành phố đã trao đổi ý kiến với các ứng cử viên về chương trình hành động của mỗi người, với mong muốn các đại biểu QH Khóa XIII khi được tín nhiệm bầu sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Cử tri phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan công tác xây dựng và đưa pháp luật vào cuộc sống, công tác giám sát của QH, các hình thức tiếp xúc cử tri, và một số vấn đề khác được cử tri TP Hà Nội quan tâm liên quan đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
Về vấn đề nhiều cử tri quan tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 đi vào chiều sâu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 triển khai được bốn năm, phạm vi sâu rộng trong cả nước, hằng năm đều có tổng kết, rút kinh nghiệm, mỗi năm tập trung vào từng nội dung trọng tâm, trọng điểm, đã thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động mang ý nghĩa to lớn này. Đây là việc làm suốt đời, lâu dài. Mỗi người chúng ta cần nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, học Bác Hồ từ những việc làm cụ thể. Trong thực hiện Cuộc vận động, cán bộ lãnh đạo cấp cao và những đồng chí lãnh đạo đứng đầu tất cả các cấp, các ngành phải gương mẫu thực hiện trước, đi đầu thì nhân dân sẽ tin tưởng.
Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thiết thực, những lời động viên, gửi gắm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, dù có trúng cử đại biểu QH Khóa XIII hay không, thì các ý kiến của cử tri vẫn là những đóng góp hết sức bổ ích cho từng ứng cử viên, thời gian tới tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tán thành các ý kiến của cử tri về đề nghị QH Khóa XIII cần phải đổi mới hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Để đáp ứng được yêu cầu đó, bên cạnh đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của QH, các cơ quan của QH, các đoàn đại biểu QH, cần phải nâng cao chất lượng của từng đại biểu QH. Mỗi đại biểu QH thật sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực thực hiện quyền hạn và trách nhiệm mà nhân dân giao phó.
* Trong hai ngày 5 và 6-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử T.Ư do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại tỉnh Bắc Cạn.
Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Cạn nêu rõ, tỉnh có hai đơn vị bầu cử đại biểu QH, có mười người ứng cử, trong đó có hai người được T.Ư giới thiệu, mỗi đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu trong số năm người ứng cử. Tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 50 người, danh sách chính thức những người ứng cử là 78 người, bảo đảm số dư theo luật định. Đến nay, công tác bầu cử của tỉnh được triển khai đúng tiến độ đề ra. Các cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai sớm việc tuyên truyền, cổ động bầu cử; tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số được Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng cường. Từ ngày 3 đến 18-5, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử.
Đồng chí Vũ Trọng Kim đánh giá, công tác bầu cử của tỉnh Bắc Cạn được thực hiện với tinh thần dân chủ, tích cực, đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, tiết kiệm, đúng luật định. Đồng chí đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử 22-5, tỉnh cần tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, nắm chắc tình hình, tích cực kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ động dưới nhiều hình thức để nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp.
* Ngày 7-5, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử T.Ư do đồng chí Trần Thế Vượng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện của QH, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực giải quyết khiếu nại tố cáo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến chuẩn bị bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và HĐND các cấp ở Đồng Nai.
Đến nay, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, huyện đã tiếp nhận 79 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, trong đó có 36 đơn thuộc thẩm quyền UBBC tỉnh, 43 đơn thuộc UBBC huyện. UBBC tỉnh và các huyện đã tiến hành giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, xử lý một cán bộ vi phạm, đưa ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu dân cử.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thế Vượng nhấn mạnh, đây là lần đầu tổ chức bầu cử đại biểu QH cùng ngày với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bởi vậy, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phải theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.
* Sáng 7-5, tại cảng dầu khí Vietsovpetro (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu), hơn một nghìn cử tri là cán bộ, công nhân, thủy thủ thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là những cử tri làm việc trên các giàn khoan, tàu Trường Sa, Bến Đình… sẽ rời bến trong ngày 7-5 và không kịp trở lại đất liền để tham gia bầu cử vào ngày 22-5.

Theo Nhandan