Chủ nhật,  23/01/2022

Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ và Phu quân đã tới Thủ đô Hà Nội, thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 8 đến 14-5.Cùng đi có: Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam A.Coóc-xơ; Thư ký Toàn quyền X.Bren-đi; Vụ trưởng Lễ tân, Văn phòng Toàn quyền P.Ô.Gren-đi; Giám đốc bộ phận tổ chức sự kiện, Văn phòng Toàn quyền M.Ken-di; Cố vấn Truyền thông, Văn phòng Toàn quyền X.Grâu-vơ.Bà Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ sinh năm 1942, tại bang Quin-xơ-len, Ô-xtrây-li-a. Bà tốt nghiệp ĐH Quin-xơ-len, chuyên ngành luật. Giai đoạn 1968-1983, là giảng viên ĐH Quin-xơ-len; 1982-1984, là cán bộ Hội đồng quốc gia về cố vấn cho phụ nữ; 1984-1987, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thông tin cho phụ nữ, Văn phòng Thủ tướng và Chính phủ; 1987-1988, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng bang Quin-xơ-len; 1988 - 1993, Chủ nhiệm Ủy ban chống phân biệt giới tính, Ủy ban quốc gia về Nhân quyền và Bình đẳng; 1993-1996, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng quốc gia về chăm sóc trẻ em; 1997-2003, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc...

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ và Phu quân đã tới Thủ đô Hà Nội, thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 8 đến 14-5.

Cùng đi có: Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam A.Coóc-xơ; Thư ký Toàn quyền X.Bren-đi; Vụ trưởng Lễ tân, Văn phòng Toàn quyền P.Ô.Gren-đi; Giám đốc bộ phận tổ chức sự kiện, Văn phòng Toàn quyền M.Ken-di; Cố vấn Truyền thông, Văn phòng Toàn quyền X.Grâu-vơ.

Bà Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ sinh năm 1942, tại bang Quin-xơ-len, Ô-xtrây-li-a. Bà tốt nghiệp ĐH Quin-xơ-len, chuyên ngành luật. Giai đoạn 1968-1983, là giảng viên ĐH Quin-xơ-len; 1982-1984, là cán bộ Hội đồng quốc gia về cố vấn cho phụ nữ; 1984-1987, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thông tin cho phụ nữ, Văn phòng Thủ tướng và Chính phủ; 1987-1988, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng bang Quin-xơ-len; 1988 – 1993, Chủ nhiệm Ủy ban chống phân biệt giới tính, Ủy ban quốc gia về Nhân quyền và Bình đẳng; 1993-1996, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng quốc gia về chăm sóc trẻ em; 1997-2003, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc điều hành Trường Nữ sinh, Đại học Xít-ni; 2003-2008, Thống đốc bang Quin-xơ-len.

Ngày 5-9-2008, Bà Quin-tin Brai-xơ tuyên thệ làm Toàn quyền thứ 25 của Ô-xtrây-li-a, trở thành phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Bà có chồng, năm con và tám cháu.

Theo Nhandan