Thứ sáu,  21/01/2022

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Văn Quan

LSO-Ngày 6/5/2011, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Lâm Thành, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ủy ban Dân tộc; Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Vi Quang Chung, Trưởng ban Phong trào, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Sơn Lâm, Phó ban Dân chủ pháp luật, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc với cử tri huyện Văn Quan. Trong buổi sáng, tại xã Văn An các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm 6 xã Văn An, Đồng Giáp, Tràng Các, Khánh Khê, Chu Túc, Song Giang. Tại hội nghị, các cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, và đều thống nhất với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa tới. Dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đều xoay quanh các...

LSO-Ngày 6/5/2011, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Lâm Thành, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ủy ban Dân tộc; Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Vi Quang Chung, Trưởng ban Phong trào, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Sơn Lâm, Phó ban Dân chủ pháp luật, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc với cử tri huyện Văn Quan.
Trong buổi sáng, tại xã Văn An các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm 6 xã Văn An, Đồng Giáp, Tràng Các, Khánh Khê, Chu Túc, Song Giang. Tại hội nghị, các cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, và đều thống nhất với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa tới. Dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đều xoay quanh các vấn đề nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Đa số các đại biểu cử tri cụm 6 xã đều mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa tới sẽ gần dân, sát dân hơn nữa để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân như: vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, đầu ra cho cây hồi đặc sản, cải tạo nâng cấp trụ sở xã, đẩy mạnh hơn nữa chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, tăng mức cho vay vốn HSSV, vấn đề bảo hiểm y tế, xác định cụ thể tiêu chí cho xã, thôn bản đặc biệt khó khăn…

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến tiếp xúc với 200 đại biểu cử tri của 18 xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Văn Quan. Tại đây, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội đợt này, các cử tri đã nêu lên những ý kiến người dân trong huyện quan tâm như: đẩy nhanh tiến độ đầu tư vốn để xây dựng nông thôn mới, vấn đề bảo hiểm thất nghiệp đối với đối tượng phụ nữ, phụ cấp đối với cán bộ mặt trận cấp xã, có chính sách hỗ trợ cho thị trấn miền núi để phát triển đô thị…

Thanh Hòa